H0640 Nytt Slettemarken sykehjem, totalentreprise

Information

Procurement plan
12/14/2023 12:00 AM (GMT+01:00)
6/8/2022 9:54 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Rive eksisterende sykehjem Adolph Bergs vei 33 og byggene på 31 og 27. Bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. I dag pågår det parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift og riving og byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

  • Byggetid: 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
  • Størrelse: ca 12000 m2 (100 sykehjemsplasser)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00