Rammeavtaler elektrotekniske tjenester i Forsvarsbygg Finnmark, arkivnummer 2021/2318

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/27/2021 8:21 AM (GMT+02:00)
10/28/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/21/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/20/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Bjarne Ryvoll Bjarne Ryvoll
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandør til alene, eller i samarbeid å inngi tilbud på:
Rammeavtaler for tjenester innenfor kontroll, drift, vedlikehold og nyanskaffelser av elektrotekniske lavspenningsanlegg i Forsvarsbygg avdelinger i Finnmark.
Leverandøren skal gi separate tilbud på tjenester i henhold til inndeling i følgende geografiske konkurranseområder, se nedenfor.
Rammeavtalene gjelder for Forsvarsbyggs elektrotekiske lavspenningsanlegg i følgende konkurranseområder (heretter omtalt «anleggene»/«anlegget»).
KonkurranseområdeElektrotekniske lavspenningsanlegg på stedene
AKirkenes: GSV/Høybuktmoen og boliger på Hesseng og i Kirkenes, Pasvik og Jarfjord hovedgrensestasjoner, «*Bygg/anlegg ved grenselinje Nord og grenselinje sør»
*(ved eventuelle oppdrag på grenselinja utenom hovedgrensestasjonene kan reiseomkostninger aksepteres, se del III om reiser) 
BPorsangmoen og Halkavarre skyte- og øvingsfelt
Banak Flystasjon, Lakselv 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00