EØS 054-2021 Rammeavtale Rørinspeksjon 2021-2023

Information

05 - Contract notice - utilities
Open procedure
10/16/2021 8:23 AM (GMT+02:00)
11/16/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
11/9/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
11/16/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune ved Bergen Vann har ansvar for det offentlige vann- og avløpsnettet som omfatter ca 1200 km avløpsledninger og ca 900 km vannledninger. Ca 1% av det offentlige ledningsnettet fornyes årlig.
Siden 1. januar 2020 har Bergen kommune overtatt eierskap av den delen av private stikkledninger som ligger i offentlig bilvei. Dette betyr at avløpsnettet som kommunen er ansvarlig for har økt og at mange ledninger har fått delt ansvar. Dermed har det kommet høyere krav til gjennomføring av inspeksjonen av disse «delte» ledningene.

I forbindelse med fornyelse av det offentlige ledningsnettet, utføres det kartlegging og/eller tilstandsvurdering av private ledninger som er tilkoblet offentlig nett.  Denne tilstandsvurderingen av det private nett utføres ved hjelp av rørinspeksjon og er grunnlaget for denne anskaffelsen.

Det planlegges å inngå kontrakt med 2 leverandører for denne rammeavtalen. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00