FOR 046-2021 Anskaffelse forretningsjuridisk rådgivning – eiendomsutvikler

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
9/7/2021 1:10 PM (GMT+02:00)
9/28/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
9/17/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Håkon Farstad Ståle Otto Hopland
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Byggeområdet i Grønneviken er på 18,4 dekar),og eies av Bergen kommune (62 %) og BIR (38 %). Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA). Bergen kommune og BIR (Møllendalsveien 40 AS) samarbeider om utvikling av Grønneviken (byggeområde S1) frem mot salg.
Bergen kommune ønsker å inngå avtale med rådgiver(e) som kan bistå med juridiske avklaringer i forberedelse til salget av byggeområdet.

  • Skal bidra til at området ferdig utbygd har de ønskede kvaliteter og at man sikrer måloppnåelse
  • Skal bistå i valg av riktige virkemidler for å sikre måloppnåelse
  • Skal bistå både med juridiske avklaringer knyttet til reguleringsplan og salgsstrategi
  • Skal bistå med rådgivning relatert til utvikling av eiendommen(e) - Kunnskap om vedtekter, eierformer, prisregulering, forkjøpsrett, prising, klausuler knyttet til rimelige boliger, taksering, markedsvurdering, avtaler, markedsrisiko med mer
  • Skal bistå i utarbeidelse av relevante vedlegg til salgsstrategi, eksempelvis kontrakter, vedtekter, kriterier og annet
  • Skal bistå med juridiske forhold knyttet til finansiering og bruk av fellesareal
  • Det er ønske om at teamet kan bistå med strategiske vurderinger knyttet til salg og utvikling av eiendommen, inkludert lønnsomhetsvurderinger
  • Ønske om at teamet har kunnskap om reguleringsplaner og erfaringer fra å treffe eiendomsmarkedet (attraktivt og lønnsomt og innenfor rammene av byrådssaken)

Files (click on the file name to download)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00