(RPD 2020/6) Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām; (78 887 Eur) (grozījumi)

Information

Open procedure
2/17/2020 4:14 PM (GMT+01:00)
3/3/2020 9:30 AM (GMT+01:00)

Buyer

Rēzeknes pilsētas dome Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
LV-4601 Rēzekne
Latvia
90000025465

Closing date has passed.

Short description

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJAIV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)
IV.1.1)
Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV. 2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
03/03/2020 (dd/mm/gggg) 10:30

Iedaļas Nr: IV. 2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
03/03/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Veikti nebūtiski grozījumi 1.,2., 4.,5.,7.,8., 12.,13.,15., 17.daļas tehniskajā specifikācijā

***
 
 
IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJAIV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)
IV.1.1)
Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
25/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
25/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš sakarā ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem

***
 
IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJAIV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)
IV.1.1)
Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
13/02/2020 (dd/mm/gggg) 14:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
11/02/2020 (dd/mm/gggg) 10:30
Jābūt:
13/02/2020 (dd/mm/gggg) 14:00
IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Veikti nebūtiski grozījumi 1., 5., 12.,15., 17.daļas tehniskajā specifikācijā un līguma projektā

***

Identifikācijas numurs 605680
Iepirkuma līguma nosaukums (RPD 2020/6) Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
[desc_tenderresponsible] Alla Gaigule
Iesniegšanas termiņš 11.02.2020 10:30

Pasūtītājs Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465
Alla Gaigule
64607669
alla.gaigule@rezekne.lv

Paredzamā līgumcena 78 887 Eur
Iepirkuma procedūra Atklāts konkurss

Lote 1
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 2
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 3
Lotes nosaukums Elektroinstalācijas remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 4
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un tās struktūrvienību vajadzībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 5
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un tās struktūrvienību vajadzībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 6
Lotes nosaukums Elektroinstalācijas remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un tās struktūrvienību vajadzībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 7
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 8
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 9
Lotes nosaukums Elektroinstalācijas remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 10
Lotes nosaukums Laukumu apsaimniekošanas un kopšanas materiālu piegāde Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldei un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 11
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 12
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 13
Lotes nosaukums Elektroinstalācijas remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 14
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde PA "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centram" un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 15
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde PA "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centram" un tās struktūrvienībām
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 16
Lotes nosaukums Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domei
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 17
Lotes nosaukums Celtniecības remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domei
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Lote 18
Lotes nosaukums Elektroinstalācijas remontmateriālu piegāde Rēzeknes pilsētas domei
Īss iepirkuma apraksts Remontmateriālu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām
Paredzamais līguma periods 12 mēneši
Eiropas Savienības fondi

Saite uz iepirkuma paziņojumu https://pvs.iub.gov.lv/show/605680
Piedāvājuma iesniegšana https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/32372
Saite uz dokumentāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32372


id-p354605680

Files

Name Size
16.01.2020 tex_spec_remontmateriāli vid. cena pa dalam .xlsx 182 KB
Nolikums remontmateriali_16.01.2020.docx 82 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway