Norsk Helsenett SF - Tender

Norsk Helsenett SF
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norway
Org number: 994598759

Title Department Closing date
Administrative konsulenttjenester 11/4/2025
IKT konsulenttjenester 2/17/2025
DPS - Rekrutteringstjenester 4/6/2026
DPS - Flyttetjenester 4/30/2026
Dynamisk innkjøpsordning for Vikartjenester 9/24/2026
Avhending, sletting og sanering av brukt IKT-utstyr, Helse Nord 2/8/2023
22-00609 Rammeavtale for kommunikasjonstjenester 2/6/2023
Kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering - Helsedirektoratet 2/28/2023
Revisjonstjenester - NHN 2/13/2023
Digitale selvhjelpsverktøy for ungdom (13-20år) 2/28/2023
Bildediagnostikk løsning for NPE og Helseklage (tilbudsfasen) 3/13/2023
DPS - Publiseringsløsninger Content Management Systems (CMS) 1/20/2033
Forvaltning, drift og videreutvikling av IT-verktøy og -tjenester for kodeverk og terminologi 2/15/2023
VDI overvåkingsverktøy (sesjonsvandring) til Helse Vest IKT AS 3/1/2023
Digitalt renholdssystem HMR 2/6/2023
Nasjonal avtale - Telefoni 2/6/2023
Nasjonal avtale - Telefoni 3/6/2023
Programvare for overvåkning og lagring av CTG data til Finnmarkssykehuset HF 2/6/2023
23/00023 Delprosjektleder til digitaliseringsprosjekt - NPE 2/17/2023
Kvalifikasjon: Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 2/24/2023
Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 3/31/2023
Forvaltning, drift og videreutvikling av IT-verktøy og -tjenester for kodeverk og terminologi (Tilbudsfasen) 3/14/2023
Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 2/17/2023
Tilbudsfase: Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 3/24/2023
23/00045 – Anskaffelse av helsefaglig ansvarlig for Helsenorge 2/6/2023
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av lisenser 2/28/2033
Adgangskort til Helse Nord RHF m. flere - ny utlysning 2/13/2023
No results

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00