Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Title Closing date
Udbud af beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år 5/3/2024
Udbud af beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år 7/5/2024
Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte 5/3/2024
Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte 7/5/2024
Udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for borgere med erhvervet hjerneskade eller øvrige kognitive vanskeligheder 5/3/2024
Udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for borgere med psykiske udfordringer ift. job 5/3/2024
Udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for borgere med psykiske udfordringer ift. job 7/5/2024
Udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for borgere med erhvervet hjerneskade eller øvrige kognitive vanskeligheder 7/5/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med kognitivt handicap, evt. komorbiditet 5/3/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med kognitivt handicap, evt. komorbiditet 7/5/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med forskellige kognitive, psykiske og/eller sociale udfordringer, evt. komorbiditet 5/3/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med forskellige kognitive, psykiske og/eller sociale udfordringer, evt. komorbiditet 7/5/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring 5/3/2024
Udbud af specialiseret helhedsorienteret tilgang til progression mod uddannelse og job for unge med udadreagerende adfærd som primær udfordring 7/5/2024

Title Published
No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00