Kari Tovseth

Seniorrådgiver

Tenders

Title Closing date
Språkopplæring Oslo 5/15/2024 12:00 PM
Abonnementsadministrasjon - Kontraktstildeling
Språkopplæring London 5/15/2024 12:00 PM
Interne flyttetjenester - Kontraktstildeling
Kunstfaglig konsulent 5/6/2024 12:00 PM
Renholdstjenester - Tilbudsfase 5/22/2024 12:00 PM
Renholdstjenester - Kvalifisering 4/22/2024 12:00 PM
Cateringtjenester Vindåsen 4/8/2024 12:00 PM
Bedriftshelsetjeneste 4/10/2024 12:00 PM
Vaktmestertjenester Vindåsen - Tilbudsfase 5/2/2024 12:00 PM
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kvalifisering 4/4/2024 12:00 PM
Bygningsmessige håndverkstjenester 3/21/2024 12:00 PM
Innvendig innsynsskjerming 3/11/2024 12:00 PM
Tilkomstteknikk - Rammeavtale 3/5/2024 12:00 PM
Rekrutteringstjenester - Tilbudsfase 2/9/2024 12:00 PM
SD anlegg (sentral driftskontroll) - tilbudsfase 2/26/2024 12:00 PM
Abonnementsadministrasjon 2/28/2024 12:00 PM
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kvalifikasjon 1/25/2024 12:00 PM
Kjøp av dagligvarer Venastul 2/2/2024 12:00 PM
Drift av personalrestaurant - Tibudsfase 3/1/2024 12:00 PM
Drift av personalrestaurant - Kvalifisering 1/31/2024 12:00 PM
Trusseletterretning (Threat intelligence subscription) 2/2/2024 12:00 PM
Service ventilasjonsaggregater 2/1/2024 12:00 PM
Interne flyttetjenester 1/24/2024 12:00 PM
Rekrutteringstjenester - Kvalifisering 1/12/2024 12:00 PM
Midlertidig bemanning - parallelle rammeavtaler 12/21/2023 12:00 PM
Forsikringsmeglertjenester 11/28/2023 12:00 PM
Background check services - kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kontraktstildeling
Tenable lisenser 2000 bands - Kontraktstildeling
Taktekking - Venastul - Kansellering
Taktekking - Venastul 10/10/2023 12:00 PM
Kjøp av WEBcast tjenester - Kontraktstildeling
Fagkurs (Training Vendors) 10/25/2023 12:00 PM
Persontransport - Rammeavtale - Tilbudsfase 11/17/2023 12:00 PM
Persontransport - Rammeavtale - Kvalifikasjon 10/23/2023 12:00 PM
Sluser / sikkerhetsdører - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 11/20/2023 12:00 PM
Sluser / sikkerhetsdører - Prekvalifisering 10/12/2023 12:00 PM
Teknisk bistand arrangement - tilbudsfase 11/17/2023 12:00 PM
Teknisk bistand arrangement - kvalifikasjon 10/23/2023 12:00 PM
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Kontraktstildeling
Kjøp av kontorrekvisita - Kontraktstildeling
Avfallshåndtering - Kontraktstildeling
Elektotjenester og tilhørende materiell - Kontraktstildeling
Tenable lisenser - 2000 bands 9/26/2023 12:00 PM
RFI - Open Source Threat Intelligence Service (OSTIS)
Tømrerarbeid Venastul - Rammeavtale 10/10/2023 12:00 PM
IDD - Integrity Due Diligence Services 8/22/2023 12:00 PM
Tax advisory services 8/3/2023 12:00 PM
Planteservice - Kontraktstildeling
Videokonferanseutstyr - Kontraktstildeling
Kjøp av WEBcast tjenester 7/7/2023 12:00 PM
Markedsundersøkelse (RFI) - Sikkerhetsdører sluser
Kjøp av blomster - Rammeavtale 6/30/2023 12:00 PM
Kjøp av kontorrekvisita - Rammeavtale 6/30/2023 12:00 PM
Konsulenttjenester til internrevisjonen - tilbudsfase 8/22/2023 12:00 PM
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kvalifisering 7/3/2023 12:00 PM
Parallelle rammeavtaler for kjøp av tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjekt- og administrativ støtte i bygge- og anleggsprosjekter 6/30/2023 12:00 PM
Vedlikehold av møbler - Kontraktstildeling
Kjøp av uniformer og arbeidstøy - Rammeavtale 6/12/2023 12:00 PM
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - drift og tjenester 6/19/2023 12:00 PM
Interiørarkitekttjenester - Kontraktstildeling
Markedsundersøkelse (RFI) - SD anlegg
Planteservice - Avtale 6/2/2023 12:00 PM
Leilighetshotell i Oslo - Kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Murertjenester og materiell - Rammeavtale 5/25/2023 12:00 PM
Prosjektering Storhusholdningskjøkken - intensjonskunngjøring
e-Signature solution - Tilbudsfase 4/4/2023 12:00 PM
Kjøp av møbler - Rammeavtale 5/8/2023 12:00 PM
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 3/30/2023 12:00 PM
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 4/20/2023 12:00 PM
Avfallshåndtering - avtale 3/20/2023 12:00 PM
Kjøp av kjøkkenutstyr - Rammeavtale 3/27/2023 12:00 PM
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Kontraktstildeling
Integrity Due Diligence (IDD) services 3/16/2023 12:00 PM
Intelligence as a service - tilbudsfase 4/13/2023 12:00 PM
Intelligence as a service - Kvalifikasjon 3/14/2023 12:00 PM
e-Signature solution - kvalifikasjon 3/8/2023 12:00 PM
Interiørarkitekt-tjenester Rammeavtale 3/8/2023 12:00 PM
Renseritjenester - Vindåsen 3/3/2023 12:00 PM
Rammeavtale rørleggertjenester og materiell 3/9/2023 12:00 PM
Oppgradering serveringstorg kantine 2/6/2023 12:00 PM
Leilighetshotell i Oslo 1/30/2023 12:00 PM
Background check services - tilbudsfase 2/10/2023 12:00 PM
Background check services - kvalifikasjon 1/16/2023 12:00 PM
Styreportal - tilbudsfase 2/10/2023 12:00 PM
Styreportal - kvalifisering 1/11/2023 12:00 PM
Kjøp av kontorstoler - kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - #2 - Parallelle rammeavtaler 12/22/2022 12:00 PM
Globale rekrutteringstjenester - kansellering
Bookingsystem kunnskapssenteret 12/12/2022 12:00 PM
Globale rekrutteringstjenester - parallelle rammeavtaler 11/4/2022 12:00 PM
Renseritjenester - Rammeavtale 12/5/2022 12:00 PM
Medieovervåkingstjenester 10/24/2022 12:00 PM
Digital læringsplattform (LMS) - Tilbudsfase 12/12/2022 12:00 PM
Digital læringsplattform (LMS) - Kvalifisering 11/11/2022 12:00 PM
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Avtale 1/10/2023 12:00 PM
System for anonym varsling (whistle blowing) 10/10/2022 12:00 PM
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Kontraktstildeling
Trusseletterretnings abonnement - med åpen kilde (open source) 8/18/2022 12:00 PM
Kjøp av skilt - Rammeavtale 9/16/2022 12:00 PM
System for interne møter 9/19/2022 12:00 PM
Kjøp av kontorstoler - rammeavtale 9/30/2022 12:00 PM
Bistand til Visuell identitet - Kontraktstildeling
Mobiltelefoni - abonnement og apparater - Kontraktstildeling
Leadership and People Development Services - Kontraktstildeling
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kontraktstildeling
Møbelsnekkertjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul 6/1/2022 12:00 PM
Konsulenttjenester SimCorp relaterte tjenester - Kontraktstildeling
Enkel CRM løsning - Avtale 5/4/2022 12:00 PM
Aktuartjenester - Avtale 5/5/2022 12:00 PM
Selskapsmat / Catering - Rammeavtale 4/25/2022 12:00 PM
Møbelsnekkertjenester - Rammeavtale 4/22/2022 12:00 PM
Leadership and People Development Services 4/12/2022 12:00 PM
Kjøp av online universitetskurs - Kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Avtale 4/4/2022 12:00 PM
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg 3/28/2022 12:00 PM
Pansret kjøretøy - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 4/22/2022 12:00 PM
Pansret kjøretøy - Prekvalifisering 3/16/2022 12:00 PM
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Kontraktstildeling
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Tilbudsfase 5/2/2022 12:00 PM
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Prekvalifisering 3/11/2022 12:00 PM
Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing DSP - Kontraktstildeling
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 2/22/2022 12:00 PM
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 2/22/2022 12:00 PM
Passenger transport by air - Parallel framework agreement 1/31/2022 12:00 PM
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Parallelle rammeavtaler 1/27/2022 12:00 PM
Innsynsskjerming - levering og montering #2 1/19/2022 12:00 PM
Innsynsskjerming - Avlyst konkurranse
Innsynsskjerming - levering og montering 12/16/2021 12:00 PM
Kjøp av renholdskonsulent-tjenester 1/11/2022 12:00 PM
WEB-sider og Sosiale Medier 12/16/2021 12:00 PM
Visuell identitet og Kommunikasjonsmateriell 12/16/2021 12:00 PM
Bistand til Visuell identitet 12/16/2021 12:00 PM
Relocation Services - Tilbudsfase 2/4/2022 12:00 PM
Relocation Services - Prekvalifisering 1/4/2022 12:00 PM
Rekrutteringstjenester - Parallelle rammeavtaler 12/21/2021 10:00 AM
Kjøp av online universitetskurs 12/13/2021 12:00 PM
Kjøp av online universitetskurs 12/13/2021 12:00 PM
Kurerpost tjenester 11/26/2021 12:00 PM
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Parallelle rammeavtaler 11/19/2021 12:00 PM
Reisesikkerhetstjenester - Tilbudsfase 1/12/2022 12:00 PM
Reisesikkerhetstjenester - Prekvalifisering 11/30/2021 12:00 PM
Leie av kaffemaskiner og vannautomater - Kontraktstildeling
Utbedring av natursteinsmur Vindåsen 11/15/2021 12:00 PM
Kjøp av vakttjenester - tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 12/1/2021 12:00 PM
Kjøp av vakttjenester - Prekvalifisering 10/26/2021 12:00 PM
Budtjeneste - Rammeavtale 9/27/2021 12:00 PM
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy - kontraktstildeling
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kvalifikasjon - Parallelle rammeavtaler 8/13/2021 12:00 PM
Leie av kaffemaskiner og vannautomater/tappetårn - Avtale 8/27/2021 12:00 PM
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Tilbudsfase 8/10/2021 12:00 PM
Konsulenttjenester til prosjekt innen personvern - avtale 8/18/2021 12:00 PM
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Tilbudsfase - Parallelle rammeavtaler 9/2/2021 12:00 PM
Magasininnredning - Avtale 8/16/2021 12:00 PM
Leie av studio - Avtale 8/20/2021 12:00 PM
Prosjektstyringsverktøy - Kontraktstildeling
Cyber Trusseletterretningsplattform (TIP) - Kontraktstildeling
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Kvalifikasjon 6/18/2021 12:00 PM
Utility vehicles 5/18/2021 12:00 PM
Prekvalifisering - Verditransportkjøretøy 5/18/2021 12:00 PM
Verditransportkjøretøy 6/8/2021 12:00 PM
Renovering altan bygg A Vindåsen 4/14/2021 12:00 PM
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll (investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi) - kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste - Vindåsen 4/20/2021 12:00 PM
Renholdstjenester Vindåsen - Avtale 4/20/2021 12:00 PM
Kjøp av blomster - Rammeavtale 3/26/2021 12:00 PM
Prosjektstyringsverktøy - Avtale 3/16/2021 12:00 PM
Trykkeritjenester og kopiering - rammeavtale 3/25/2021 12:00 PM
Tableau lisenser - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 1/28/2021 12:00 PM
Fadderskap for bier - avtale 1/26/2021 12:00 PM
Teknisk bistand på arrangement - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy 1/18/2021 12:00 PM
Cateringtjeneste Vindåsen - Kontraktstildeling
Renholdskonsulenttjenester - Avtale 12/10/2020 12:00 PM
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Rammeavtaler 12/14/2020 12:00 PM
Konsulent til kunstfaglig bistand - Avtale 11/17/2020 12:00 PM
Rens og vask av tekstiler - Rammeavtale 11/11/2020 12:00 PM
Tilbudsfase - Cyber Trusseletterretningsplattform (Cyber Treat Intelligence Platform - TIP) 12/21/2020 12:00 PM
Cyber Trusseletterretningsplattform (Treat Intelligence Platform - TIP) - Avtale 11/10/2020 12:00 PM
Tableau lisenser - Avtale 11/12/2020 12:00 PM
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 10/30/2020 12:00 PM
Anti-hvitvaskingsløsning (AML) - Avtale 10/16/2020 12:00 PM
Teknisk bistand på arrangement - Rammeavtale 10/26/2020 12:00 PM
Utbedring av drenering og inngangsparti Venastul - Avtale 10/9/2020 12:00 PM
Persontransport med fly - Parallell rammeavtale - Kansellering
Passenger transport by airplane - Parallel framework agreement 9/9/2020 12:00 PM
Språkopplæring London - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av markedsundersøkelser - Kontraktstildeling
Tilbudsfase - Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 6/16/2020 10:00 AM
Utbedring av takterrasse - Avtale 6/19/2020 12:00 PM
Markedsundersøkelse (RFI) - Infrastruktur for realtidsbetalinger med umiddelbart oppgjør
Språkopplæring London - Rammeavtale 6/4/2020 12:00 PM
Avfallshåndtering Vindåsen - Avtale 5/25/2020 12:00 PM
Språkopplæring Oslo - Rammeavtale 5/15/2020 12:00 PM
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 4/27/2020 12:00 PM
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale 5/22/2020 12:00 PM
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving - Kontraktstildeling
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Flyttetjenester - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av paller - Rammeavtale 2/19/2020 12:00 PM
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale 3/2/2020 12:00 PM
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 2/20/2020 12:00 PM
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Konservatortjenester - Rammeavtale 9/30/2019 12:00 PM
Flyttetjenester - Rammeavtale 1/20/2020 12:00 PM
NY - Konservatortjenester - Rammeavtale 12/2/2019 12:00 PM
Persontransport - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving 12/9/2019 12:00 PM
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale 10/14/2019 12:00 PM
Kontorrekvisita - Rammeavtale - kontraktstildeling
Oppvaskmaskin - Avtale 9/20/2019 12:00 PM
Tjenester innen Prosjektledelse, Prosjektstøtte, Byggeledelse og byggherrens representant - parallelle rammeavtaler - Kontraktstildeling
Persontransport - Rammeavtale 10/1/2019 12:00 PM
Kjøp av blomster - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale - Kontraktsinngåelse
Planteservice - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Rammeavtale 6/13/2019 12:00 PM
Kontorrekvisita - Rammeavtale 6/17/2019 12:00 PM
Kjøp av tekstiler - Rammeavtale 6/6/2019 12:00 PM
Planteservice - Avtale 6/10/2019 12:00 PM
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale 6/3/2019 12:00 PM
Kjøp av uniformer - rammeavtale 5/27/2019 12:00 PM
Vedlikeholdsarbeid - Norges Bank, Vindåsen - Avtale 5/6/2019 12:00 PM
Sentralbordtjeneste - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale 5/14/2019 12:00 PM
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 4/29/2019 12:00 PM
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale 4/26/2019 12:00 PM
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale - Kontraktstildeling
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Sentralbordtjeneste - Avtale 2/28/2019 12:00 PM
Leie av telt - engangskjøp 2/6/2019 12:00 PM
Elektrotjenester Venastul - Rammeavtale 2/14/2019 12:00 PM
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 2/14/2019 12:00 PM
Malertjenester Venastul - Rammeavtale 2/14/2019 12:00 PM
Vaktmesteroppdrag Venastul - Rammeavtale 2/12/2019 12:00 PM
Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Rammeavtale 2/12/2019 12:00 PM
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale 2/19/2019 12:00 PM
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kontorstoler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 1/23/2019 12:00 PM
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale 1/21/2019 12:00 PM
Renseritjeneste - Rammeavtale 1/9/2019 12:00 PM
Kontorstoler - Rammeavtale 10/18/2018 12:00 PM
Kantinetjeneste (etter prekvalifisering) - Avtale - Kontraktstildeling
Renholdstjenester - Avtale - Kontraktstildeling
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Furniture Framework Agreement 8/20/2018 12:00 PM
Møbler - Rammeavtale 8/20/2018 12:00 PM
Møbelsnekkerarbeid - Rammeavtale 8/10/2018 12:00 PM
Catering for the Central Bank of Norway - framework agreement. 8/8/2018 12:00 PM
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale 8/8/2018 12:00 PM
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 6/11/2018 12:00 PM
Renholdstjenester - Avtale 6/11/2018 12:00 PM
Electro services and material — Framework agreement 5/30/2018 12:00 PM
Canteen service — Contract 5/22/2018 12:00 PM
Kantinetjeneste - Avtale 5/22/2018 12:00 PM
Arrangementsbookingsystem - SaaS avtale 5/14/2018 12:00 PM
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale
Diplomatic Bags - Framework agreement
Kurerpost - Rammeavtale
Supervisory and janitor services agreement, Vindåsen. 3/13/2018 12:00 PM
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale 3/13/2018 12:00 PM
Diplomatic Bags — Framework agreement. 3/5/2018 12:00 PM
Kurerpost - Rammeavtale 3/5/2018 12:00 PM
Journal Administration — Framework Agreement 2/26/2018 12:00 PM
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 2/26/2018 12:00 PM
Contract — Procurement of window cleaning services.
Framework agreement Office supplies. 6/26/2017 12:00 PM
Framework agreement for the hire of technical equipment and technical assistance in connection with events.
Framework agreement — Cleaning and washing of textiles for Norges Bank [The Central Bank of Norway].
Framework agreement, procurement of catering services for the Central Bank of Norway, Tjøme.
Agreement — Hire of coffee machines and water-dispensers/tap towers for Norges Bank.
Contract — Procurement of window cleaning services. 2/28/2017 12:00 PM
Framework agreement for printing services and photocopying.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00