Personalinhyrning inom personalkategorin enhetschef för kulturverksamhet.

Information

7/7/2017
8/4/2017
8/1/2017
8/1/2017

Buyer

Mora Kommun Mora Kommun
Fredrik Svensson Fredrik Svensson
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Sweden
2120002213

Closing date has passed.

Short description

Mora kommun upphandlar personalinhyrning inom personalkategorin enhetschef för kulturverksamhet. Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.
För mer information om kommunen se www.mora.se 
 
Uppdraget omfattar:
Kulturförvaltningen inom Mora kommun har behov av att tillfälligt förstärka ledningsorganisationen under hösten 2017. Förvaltningen har en vakant tjänst som förvaltningschef och avvaktar resultat från en kommunövergripande organisationsanalys innan rekryteringsprocess av ny förvaltningschef inleds. I avvaktan på beslut om ny organisation har kommunens kulturförvaltning behov av att förstärka ledningen i såväl direkt ledningsuppdrag som stöd i strategiska analyser och överväganden.
 
Uppdraget omfattar två delar:
· Vara enhetschef för kulturkontorets 5 medarbetare som arbetar med allmänkultur, bygdearkiv, kommunikation, föreningsbidrag, teknik och vaktmästeri samt konsumentvägledning.
· Vara strategiskt ledningsstöd till t.f. förvaltningsledning med särskilt fokus på att driva och utveckla kultur och kulturarvsfrågorna inom Moras varumärkesarbete.
 
Uppdraget innebär halvtid, dvs. 20 timmar per vecka. Tiotalt
 
Uppdraget kommer pågå fr.o.m. 1 september 2017 t.o.m. 31 januari 2018, med möjlighet till en månads förlängning i högst sex månader.
 
Arbetsuppgifter:
- Leda, utveckla och följa upp kulturkontorets verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
- Leda kulturkontorets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
- Leda, samordna, utveckla och följa upp kulturkontorets verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
- Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i förvaltningens ledningsgrupp.
- Svara för omvärldsbevakning inom kulturkontorets verksamhetsområde.
- Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
- Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
- Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
 
Krav på anbudet:
Anbudsgivare skall i anbudet ange ett fast månadspris för heltidsinhyrning liksom för halvtidsinhyrning och även timersättning för uppdraget. Priset skall innehålla samtliga med uppdraget förenade kostnader.
 
Anbudet ska också innehålla en kompetensredogörelse över möjlig konsult för uppdraget. Redogörelsen ska ge beställaren en god uppfattning om hur väl konsulten kan utföra uppdraget.
 
Beställaren ställer nedanstående minimikrav på konsultens kompetens.
· Mycket goda kunskaper inom kulturområdet.
· Flerårig erfarenhet från arbete inom kultursektorn som chef.
· Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation.
· Mycket god förmåga att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål.
· Mycket god förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor.
· Mycket god förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt
 
Anbudsgivare ska också presentera minst två referenser om erbjuden konsult.
 
Anbudet skall vara Mora kommun tillhanda senast 2017-08-04

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway