Fv. 531 Galåen

Information

Open procedure
11/28/2016
3/14/2017

Buyer

Fylkeshuset
6404 Molde
Norway
+47 90 53 44 61
petter.bendheim@vegvesen.no

Short description

Forsterkning av eksisterende grusveg med pukk og asfalt. Utskifting av stikkrenner. Nødvendige følgearbeider; eksempelvis oppgradering av avkjørsler ifm. heving av vegen, etc.

Files

Title Size
R763B_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse_20160212Fv531.pdf 370 KB
R763B_B3_Krav_til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler_20160212Fv531.pdf 41 KB
R763B_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_bygging_20160212Fv531.pdf 123 KB
R763B_C4-Avtaledokument_20160212Fv531.doc 34 KB
R763B_D2_Tegninger-og-supplerende-dokumenter_20160212Fv531.pdf 189 KB
R763B_E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder_20160212Fv531.pdf 10 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212Fv531.doc 69 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212Fv531.pdf 52 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212Fv531.doc 67 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212Fv531.pdf 32 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212Fv531.doc 36 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212Fv531.pdf 14 KB
1_Fv531 A3.pdf 646 KB
2_Fv531 A3.pdf 638 KB
3_Fv531 A3.pdf 654 KB
4_Fv531 A3.pdf 563 KB
5_Fv531 A3.pdf 583 KB
6_Fv531 A3.pdf 653 KB
7_Fv531 A3.pdf 627 KB
8_Fv531 A3.pdf 612 KB
149775.htm 10 KB
D1-Fv531.gab 2.05 MB
D1-Fv531.pdf 132 KB
D1-Fv531.xml 74 KB
F_tema.pdf 47 KB
HB066B-C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser-20100614Fv531 - Kopi.pdf 8 KB
HB066B-E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126Fv531 - Kopi.pdf 8 KB
Objektliste Fv531 Sundet-Gal%C3%A5a.pdf 3.19 MB
Oversiktskart Fv531 A3.pdf 711 KB
R763_B1-Konkurranseregler-20160212Fv531 - Kopi.pdf 33 KB
R763_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen_20160501Fv531 - Kopi.pdf 165 KB
R763B_A0_Forside_Innholdsliste_20160212Fv531.pdf 97 KB
R763B_A1-Dokumentliste-20160212Fv531.pdf 29 KB
R763B_A3-Orientering_om_prosjektet-20160212Fv831.pdf 41 KB
R763B_B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner-20160212Fv531.pdf 49 KB
SHA_plan Fv531 versjon 1 planleggingsfasen.pdf 819 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway