Slamtømming av separate avløpsanlegg

Information

Open procedure
11/26/2016
1/16/2017

Buyer

Marker Kommune Marker kommune
Hege Hansen Hege Hansen
Storg. 60
1870 Ørje
Norway
964944334

Closing date has passed.

Short description

Kommunene (heretter kalt Oppdragsgiver) inviterer til åpen anbudskonkurranse vedrørende etablering av rammeavtale for tømming og transport av slam. Anleggene består av slamavskillere (septiktanker), tette tanker minirenseanlegg,utedoer, gatesluk/avfall, spyling av kommunale ledningner og annet. Avtalen omfatter også registrering av anleggstype, enkel kontroll av eventuelle feil ved anleggene i forbindelse med tømming, og rapportering til oppdragsgiver.

Tilbudet omfatter ikke staking/spyling av kloakkrør ved gjentetting/forstoppelse på private anlegg. Dette avtales mellom eier(hjemmelshaver) og renovatør. Renovatør må disponere spyleutstyr som er tilstrekkelig til spyling av tilstøtende ledninger.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20161124.pdf 691 KB
Prisskjema_Aremark_romskog%20marker%20anbud%202016_161124.xls 68 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway