Slamtømming av separate avløpsanlegg

Information

Open procedure
11/26/2016
1/16/2017

Buyer

Storg. 60
1870 Ørje
Norway
+47 69 81 05 00
hege.hansen@marker.kommune.no

Short description

Kommunene (heretter kalt Oppdragsgiver) inviterer til åpen anbudskonkurranse vedrørende etablering av rammeavtale for tømming og transport av slam. Anleggene består av slamavskillere (septiktanker), tette tanker minirenseanlegg,utedoer, gatesluk/avfall, spyling av kommunale ledningner og annet. Avtalen omfatter også registrering av anleggstype, enkel kontroll av eventuelle feil ved anleggene i forbindelse med tømming, og rapportering til oppdragsgiver.

Tilbudet omfatter ikke staking/spyling av kloakkrør ved gjentetting/forstoppelse på private anlegg. Dette avtales mellom eier(hjemmelshaver) og renovatør. Renovatør må disponere spyleutstyr som er tilstrekkelig til spyling av tilstøtende ledninger.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20161124.pdf 691 KB
Prisskjema_Aremark_romskog%20marker%20anbud%202016_161124.xls 68 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway