EPJ-løftet: Utvikling av funksjonalitet i journalsystemer for avtalespesialister og fastleger

Information

Negotiated procedure
11/23/2016
12/21/2016

Buyer

Postboks 6737
0130 Oslo
Norway
sidsel.saasen@ehelse.no

Short description

EPJ-løftet er et brukerdrevet program som styres av en partssammensatt styringsgruppe med tre representanter fra Legeforeningen, to representanter fra Helsedirektoratet og en representant fra Direktorat fra e-helse som leder styringsgruppen.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway