Kjøp av Laboratorieinnretning

Information

Open procedure
11/23/2016
1/16/2017

Buyer

Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Norway
+47 02 03 0
mariann.forsund-hansen@vegvesen.no

Short description

Statens Vegvesen, Region Sør, ved Vegteknisk avdeling skal anskaffe laboratorieinnredning til laboratoriet i Skien. Laboratoriet gjennomgår for tiden en om- og påbygging og det er derfor behov for å supplere og bytte ut eksisterende innredning.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway