Rammeavtale. Rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk og brannteknikk

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/24/2016

Buyer

Stortinget Stortingets Administrasjon
Lisa Øverås Lisa Øverås
Karl Johans gate 22
0026 OSLO
Norway
971524960

Short description

Stortingets administrasjon (oppdragsgiver) gjennomfører en rekke bygge- vedlikeholds - og rehabiliteringsprosjekter i tilknytning Stortingets eiendomsmasse hvert år. I den forbindelse skal det inngås rammeavtale med én leverandør for rådgivning innen bygnings- og brannteknikk. Rådgivende ingeniør bygg (RIB) skal bistå Stortinget med byggeteknisk rådgivning i forbindelse med Stortingets løpende bygge-, utviklings og vedlikeholdsprosjekter iht. gjeldene krav og forskrifter. Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr) skal i hovedsak påta seg rådgiveransvar knyttet til byggeprosjekter, bygningsdrift og utvikling. Leverandøren som tildeles kontrakt må i tillegg til bygnings- og brannteknisk rådgivning også kunne rådgi innen akustikk, bygningsfysikk og geoteknikk. Behovet for disse fagområdene antas å ville bli beskjedent i forhold til hovedytelsene (RIB og RIBr).

Det inngås rammeavtale for ett år, med opsjoner/rett for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med til sammen tre år (1+1+1 år).

Oppdragene vil i hovedsak omfatte rådgivningsytelser knyttet til Stortingets bygningsmasse (ca. 70 000 m2) som per i dag omfatter Stortingets bygg i Karl Johansgate 22 (Stortingsbygningen), Prinsensgate 26, Akersgata 18 (leide lokaler) og 21, Nedre Vollgate 18 og 20, Tollbugata. 31 og 35, samt i oppdragsgivers 148 tjeneste/pendlerboliger i hovedsak beliggende i Oslo sentrum.

Bygningsmassen, med unntak av tjeneste/pendlerboligene, er av stor verneverdig verdi.  Bygningene ombygges og rehabiliteres etter antikvariske prinsipper/ retningslinjer og i samarbeid med Riksantikvaren.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway