Konkurranse transportanalyser og samfunnsøkonomiske nytte- kostnadsanalyser av vegtiltak (1)

Information

Open procedure
11/21/2016
1/9/2017

Buyer

Tangen 76
4608 Kristiansand
Norway
+47 40 91 99 88
marie.louise.jorgensen@nyeveier.no

Short description

Nye Veier ønsker å inngå parallelle rammeavtaler over 2 år med opsjon på ytterligere 2 år (1+1). Nye Veier har til hensikt å inngå rammeavtale med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway