Rammeavtale 16/3970 KGV og KAV

Information

Negotiated procedure
11/18/2016
12/19/2016

Buyer

Ringsaker kommune Ringsaker kommune
Ann Marit Holumsnes Ann Marit Holumsnes
Postboks 13
Brumunddal
Norway
864950582

Closing date has passed.

Short description

Kommunene Stange, Hamar, Løten, Elverum, Lillehammer og Ringsaker samt Hias IKS og Sirkula IKS, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse på leveranse av konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsvertøy. Partene vil inngå en felles rammeavtale med én leverandør samt separate kontrakter ved avrop på rammeavtalen. Ringsaker og Hamar kommune gjennomfører konkurransen for oppdragsgiver. Hver deltakende part forvalter sin egen avropsavtale. Oppdragsgiver skal i systemet kunne kunngjøre og gjennomføre anskaffelser på vegne av seg selv og sine underliggende virksomheter, herunder datterselskaper, kommunale foretak og interkommunale selskaper. Oppdragsgiver skal også kunne kunngjøre og gjennomføre anskaffelser på vegne av andre parter det måtte samarbeides med. Formålet er å anskaffe et moderne konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) som skal bidra til bedre, enklere, raskere og sikrere anskaffelser, samt forenkle og bedre avtaleinformasjon og kontraktsoppfølging. Løsningen skal også ivareta forskriftsmessige krav, fullelektronisk saksbehandling og kunne forenkle arkiveringsprosesser. Verktøyene skal ha et intuitiv grensesnitt og være lite ressurskrevende i forhold til opplæring, vedlikehold, oppdatering og bruk.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway