Rammeavtale - ombygging av skrå- /kobberpersienner

Information

Open procedure
11/17/2016
12/7/2016

Buyer

Postboks 1179
0107 Oslo
Norway
+47 22 31 60 00
anskaffelser-eie@norges-bank.no

Closing date has passed.

Short description

Norges Bank har utlyst rammeavtale for ombygging av persienner i skråvinduer og utvendig kobberpersienner.

Files

Title Size
1406 Del 1 NB Konk.besk - %C3%A5pen anb.konk. del 2 kob. persienner.pdf 408 KB
1406 Del 2 NB kont.grunn - kob. persienner.pdf 496 KB
Vedlegg 2 Egenerkl%C3%A6ring om helse milj%C3%B8 og sikkerhet %28HMS%29.docx 28 KB
Vedlegg 3 Egenerkl%C3%A6ring om l%C3%B8nns- og arbeidsvilk%C3%A5r.docx 27 KB
Vedlegg 4 Etiske regler for leverand%C3%B8rer til Norges Bank- revidert.pdf 177 KB
Vedlegg 5 Tilbudsbrev.docx 29 KB
Vedlegg 6 Tilbudskjema Ombygging NS 8407.doc 76 KB
Vedlegg 7 - Skisse gondol.pdf 49 KB
Vedlegg 8 - Oversikt Solavskjerming BUCO + sensorbokser 08.02.2010.pdf 108 KB
Vedlegg 9 - Oversikt plassering solf%C3%B8lere.pdf 398 KB
Vedlegg 10 - Oversikt bus for styring solavskjerming markert utvendige persienne.pdf 476 KB
Vedlegg 11 SHA-plan.doc 109 KB
Vedlegg 12 - PA-Bok.pdf 291 KB
Vedlegg 13 FDV - krav til dokumentasjon.pdf 256 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway