Anskaffelse av forvaltningstjenester

Information

Open procedure
11/16/2016
1/10/2017

Buyer

Narvik Boligstiftelse Narvik Boligstiftelse
Bjørnar Evenrud Bjørnar Evenrud
Dronningensgate 35
8514 Narvik
Norway
977545293

Closing date has passed.

Short description

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale med en leverandør som skal forvalte de verdier som stiftelsens boliger representerer. Dette omfatter blant annet husleieadministrasjon, kundekontakt, administrere betaling av utgifter etter anvisning fra NBS, utføre løpende regnskapsførsel, utarbeidet årsregnskap, avgi løpende rapportering på regnskap, utarbeide budsjetter, administrere forsikringsordninger, gi råd til NBS vedrørende forvaltning og drift av eiendommene samt regulatoriske forhold for NBS sin drift, utarbeide vedlikeholdsplaner, bistå med faglig/byggeteknisk rådgivning, forestå personalforvaltning, arkivhold mv.

En nærmere angivelse av anskaffelsens omfang og innhold fremkommer av vedlagte forvaltningsavtale.

Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. En åpen anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Det tilbud som inngis kan således ikke endres etter tilbudsfristens utløp og tilbyderne må gi sitt endelige tilbud innen tilbudsfristens utløp

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20-%20Komplett%20v1.pdf 203 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway