Konkurranse transportanalyser og samfunnsøkonomiske nytte- kostnadsanalyser av vegtiltak

Information

Open procedure
11/16/2016

Buyer

Tangen 76
4608 Kristiansand
Norway
+47 40 91 99 88
marie.louise.jorgensen@nyeveier.no

Short description

Rammeavtalene skal dekke oppdragsgivers behov for å skaffe nødvendig grunnlag for:

-Porteføljeprioritering

-Gi innspill til Nasjonal transportplan

-Finansieringsanalyser, vurdering av bompengeopplegg

Kunden har som oppgave å bygge ut vegnettet raskere, mer helhetlig og mindre kostbart enn i dag. Strekningene vil bli prioritert med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I denne sammenheng ønsker Kunden å knytte til seg kompetanse innen trafikk.

Kunden har behov for rådgivere med spesialkompetanse innen:

•Transportanalyser, bruk av transportmodeller (CUBE/RTM)

•Samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekt (EFFEKT)

•Trafikkberegninger: Grunnlag for utredning av bompengeopplegg og finansieringsanalyser.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway