201602620 Skadedyrbekjempelse, rammeavtale

Information

Open procedure
11/8/2016
1/16/2017

Buyer

Roy Pettersen Roy Pettersen
Wergelandsveien 1-3
0167 Oslo
Norway
974780747

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål og omfang

Konkurransen gjelder avtale om rammeavtale for skadedyrbekjempelse.

Avtalen omfatter bekjempelse av skadedyr på oppdragsgivers eiendommer, herunder:

- Skadedyrbekjempelse på Boligbyggs eiendommer, i hovedsak veggedyr.

- Ad hoc tjenester, hvor leverandøren på forespørsel fra oppdragsgiver rykker ut til oppdragsgivers eiendom for håndtering av akutte skadedyrproblemer

- Rådgivningstjenester; på bakgrunn av funn på oppdragsgivers eiendom foreslå og beskrive tiltak for effektiv og planmessig reduksjon av skadedyrsplager.

Volumet er estimert til ca NOK 10.000.000,- eks mva per år og består av:

Ca. 80% veggedyr

Ca. 10% forebyggende tiltak

Ca. 10% andre skadedyr

For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.

Anskaffelsen deles opp i følgende soner (Forventet andel av totalvolum i parentes):

Sone 1 Gamle Oslo (Stor - 25%)

Sone 2 Grünerløkka (Stor - 22%)

Sone 3 Sagene (Stor - 23%)

Sone 4 Alna, Bjerke, Grorud og Stovner (Liten - 10%)

Sone 5 Frogner, Nordre Aker, St. Haugen, Ullern og Vestre Aker (Liten - 10%)

Sone 6 Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø (Liten - 10%)

Tilbyder kan gi tilbud i en eller flere soner. Hver enkelt sone vil bli evaluert for seg. Det velges 1 vinner i hver sone. Tildelingen starter med sone 1 og slutter med sone 6. En tilbyder kan ikke vinne flere enn 3 soner hvorav maksimalt 2 store soner. Se også konkurransegrunnlagets punkt 1.2.10.

Rammeavtalen har en estimert totalverdi på 10.000 000,- NOK eks mva pr år totalt for alle sonene. Oppdragsgiver presiserer at tallene kun er anslag og at faktisk volum vil kunne variere fra år til år. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Ett av kjennetegnene ved en rammeavtale er at de konkrete oppdrag og oppdragsvolum ikke er konkretisert ved inngåelsen av rammeavtalen. Disse forutsetningene er selve kjernen i premissene for rammeavtaler. Avrop finner sted etter hvert som oppdragsgivers behov materialiserer seg. Denne forutsetning er kjent hos begge parter og innebærer en risiko for at oppdragsmengden vil avvike – både positivt og negativt. Leverandøren må være oppmerksomme på at endringer i økonomiske- og/eller politiske rammebetingelser kan medføre at estimert antall oppdrag økes/reduseres.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway