Begrenset anbudskonkurranse - totalentreprise med samspill i tidlig fase - for riving, forprosjekt og nybygg - Ryen Helsehus

Information

Restricted procedure
11/7/2016
12/8/2016

Buyer

Posboks 2773 Solli
0201 Oslo
Norway
+47 23 48 80 00
postmottak@oby.oslo.kommune.no

Closing date has passed.

Short description

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) skal utvikle og bygge nytt helsehus i bydel Nordstrand.

Planen er å rive dagens sykehjem og bygge et helsehus med 142 korttidsplasser med et bruksareal på opptil 16 100 m2.

For å sikre gode løsninger, fornøyde brukere og en best mulig utnyttelse av kompetanse, ønsker oppdragsgiver å utarbeide et forprosjekt i samspill med entreprenøren. I denne fasen skal det søkes å optimalisere prosjektet med tanke på kvalitet, løsninger og kostnad. Det vil legges spesielt vekt på å tillegge prosjektet innovative og automatiserte løsninger. Gjennomføringsfasen utføres som en ordinær totalentreprisekontrakt.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway