Huslyveien - VA sanering, Stokke kommune

Information

Open procedure
11/7/2016
11/30/2016
11/23/2016

Buyer

VA consult AS VA Consult AS
Frode Strange Frode Strange
Jernbaneallèen 17
3210 Sandefjord
Norway
992191686

Closing date has passed.

Short description

Entreprisen omfatter alle leveranser og arbeider vedrørende sanering av eksisterende VA- anlegg (lengde ca. 164 meter) inkludert reetablering av veier innenfor prosjektet Huslyveien - VA sanering, Stokke kommune. Av dette utgjør ca. 144 meter tradisjonell graving, mens de resterende 20 meterne utføres vha. styrt boring (kryssing av Melsomvikveien). I tillegg inngår nedsetting/ montering av en mindre avløpspumpestasjon uten overbygg (leveransen av stasjonen inngår i en annen entreprise).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway