Huslyveien - VA sanering, Stokke kommune

Information

Open procedure
11/7/2016
11/30/2016
11/23/2016

Buyer

Jernbaneallèen 17
3210 Sandefjord
Norway
+47 47 66 28 11
fs@vaconsult.no

Closing date has passed.

Short description

Entreprisen omfatter alle leveranser og arbeider vedrørende sanering av eksisterende VA- anlegg (lengde ca. 164 meter) inkludert reetablering av veier innenfor prosjektet Huslyveien - VA sanering, Stokke kommune. Av dette utgjør ca. 144 meter tradisjonell graving, mens de resterende 20 meterne utføres vha. styrt boring (kryssing av Melsomvikveien). I tillegg inngår nedsetting/ montering av en mindre avløpspumpestasjon uten overbygg (leveransen av stasjonen inngår i en annen entreprise).

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway