Tildeling av kontrakt - Elektronisk pasientjournalsystem for Tromsø legevakt, Sosialmedisinsk senter og helsetjenesten i Tromsø fengsel

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/8/2016

Buyer

Tromsø Kommune Tromsø Kommune
Stine Hagavei Stine Hagavei
Rådhusgata 2
.

9008 TROMSØ
Norway
940101808

Short description

Tromsø kommune har i dag tre enheter som benytter CGM WinMed2 til journalføring.

Det er følgende enheter: 

  • Tromsø legevakt/Tromsø interkommunale legevaktsentral

  • Sosialmedisinsk senter (SMS)

  • Helsetjenesten i Tromsø fengsel

 

Journalsystemet driftes på en plattform som ikke lengre supporteres av Microsoft og Tromsø kommune ønsker å gå over til et mer moderne og framtidsrettet journalsystem.

Se kravspesifikasjonen for nærmere beskrivelse av anskaffelsen, vedlegg 3A og 3B.

 

Tromsø kommune har tidligere i år vært ute på anbud med lignende kontrakt, hvor konkurransen ble avlyst på grunn av manglende konkurranse. Det er på bakgrunn av dette gjort endringer i krav til det elektroniske pasientjournalsystemet i denne konkurransen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway