Låneopptak til investeringer 2016

Information

Open procedure
11/5/2016
11/23/2016

Buyer

Kirkegata 6
3520 Jevnaker
Norway
+47 61 31 57 00
postmottak@jevnaker.kommune.no

Closing date has passed.

Short description

Jevnaker kommune ønsker tilbud på lån, stort NOK 33.517.000 (inkl 8 mill. kr til investering i EPC, energisparende tiltak)

Låneopptaket skal benyttes til finanisering av kommunale utbyggingsprosjekter i 2016 i henhold til vedtak i Jevnaker komunestyre sak 108/15, 5/16, 16/16, og 56/16

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway