Rådgivning teknologivalg avløpsanlegg

Information

Competitive dialogue
11/15/2016

Buyer

Kjellerødveien 30
1580 Rygge
Norway
+47 69 26 21 10
movar@movar.no

Short description

FREVAR KF og MOVAR IKS har gått sammen om en felles anskaffelse av rådgivningstjenester for å vurdere fremtidsrettet valg av teknologi og løsninger for sine fremtidige avløpsrenseanlegg.

I dette oppdraget ønsker vi å inngå kontrakt med to forskjellige og uavhengige leverandører som uavhengig av hverandre skal foreta en utredning for å komme frem til best mulig fremtidig teknologivalg

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag teknologivalg.pdf 472 KB
Vedlegg 1 Erkl%C3%A6ringer og mal.docx 50 KB
Vedlegg 2 Beskrivelse av anleggene.pdf 174 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway