Oppgradering av system for hematologiske undersøkelser med et instrument for automatisert, digital morfologi ved UNN Tromsø.

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/10/2016

Buyer

Postboks 47
9038 TROMSØ
Norway
laila.dalsbo.lohne@unn.no

Short description

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ved Diagnostisk klinikk, Laboratoriemedisin,

skal oppgradere sitt system for hematologiske undersøkelser med et instrument for automatisert, digital morfologi.

UNN har til hensikt å inngå kontrakt med Sysmex Norge for kjøp av 1 stk. DI 60.

DI 60 gir mulighet for stor grad av automasjon som gjør det enklere å implementere og vedlikeholde kompetanse mht. tilgjengelig personalressurser.

Eksisterende mellomvareløsning og løsning for svarsending til LIS vil bli benyttet.

Systemet inkluderer automatisk pre-klassifisering av celler, både leukocytter og erytrocytter samt celler i kroppsvæsker.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway