Rammeavtale for anskaffelse av konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering Region midt 2017 - 2018

Information

Open procedure
11/13/2016

Buyer

Statens vegvesen Region midt
Julsundvegen 9
6412 Molde
Norway

Short description

Formålet med rammeavtalen for Statens vegvesen Region midt er å få bistand med planleggings- og prosjekteringstjenester når slikt behov foreligger.

Statens vegvesen Region midt ønsker med dette tilbud på konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering som grunnlag for en rammeavtale med flere leverandører.

Kontraktarbeidet gjelder rammeavtale for planlegging og prosjektering av flere mindre og mellomstore oppdrag i Region midt.

Behovet vil hovedsakelig være i forbindelse med arbeid innen:

- Utredninger i forbindelse med vegnettet

- Forprosjekter/mulighetsstudier

- Kommunedelplaner

- Konsekvensutredninger

- Reguleringsplaner

- Byggeplaner

- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser

- Kvalitetssikring av utarbeidede planer

Byggeledelse

- Tiltak, drift og vedlikehold for eksisterende veg

Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag_06.10.16.pdf 1.42 MB
Vedlegg 1_Leveranse.docx 20 KB
Vedlegg 2_Referanseliste.docx 14 KB
Vedlegg 3_Tilbudt personell.xlsx 83 KB
Vedlegg 4_Timeprisskjema.xlsx 15 KB
Vedlegg 5_Kompetanseskjema.xlsx 14 KB
Vedlegg 6_NS 8401.pdf 89 KB
Vedlegg 7_NS 8402.pdf 61 KB
Vedlegg 8_Prisskjema S1 Grunnunders%C3%B8kelser.docx 18 KB
Vedlegg 9_Prisskjema S2 Laboratorieunders%C3%B8kelser.docx 15 KB
Vedlegg 10_HMS-skjema grunnunders%C3%B8kelser.xlsm 20 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway