Flowcytometer - celle sorterer

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

NTNU NTNU
Terje Haarberg Terje Haarberg
Jonsvannsveien 82, building A
7050 Trondheim
Norway
974767880

Short description

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Det medisinske fakultet (NTNU) lyser ut en anskaffelse av en kompakt flowcytometri celle sorter integrert i et biosikkerhetsnivå II kabinett installert i en BSL3 laboratorium (BioSafety nivå 3).Prøver som skal sorteres og analyseres omfatter:fluorokrom farget og / eller fluoriserende protein transfektert• levende og faste pattedyrceller• bakterier• virus• biopolymerer• ulike solide monodisperse partikler.Instrumentet vil i hovedsak bli brukt til å sortere og analysere levende celler som er transfektert med fluorescerende proteiner og infisert med BSL2 og 3 bakterier og virus. Den sorter vil også bli brukt til å analysere hovedsakelig levende eller faste celler for lysrør farget overflatemarkører og intracellulære parametere.Dersom leverandøren har utviklingen av nytt utstyr/ny teknologi som tilfredsstiller kjøpers obligatoriske krav, oppfordrer vi leverandører til å tilby denne teknologien.For ytterligere krav til kontraktsobjektet, vennligst se oppdragsgivers tekniske kravspesifikasjonen i vedlegg 1 (se vedlegg).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway