EØS 056-2016 Service og reparasjon av avfuktingsanlegg

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/11/2016
1/17/2017
1/6/2017

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Rådhusgt. 10
Pb 7700

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (EBE) forvalter til sammen 16 svømmehaller og 2  tilfluktsrom hvor det er installert ventilasjon med avfuktningsanlegg. EBE  har som oppgave å besørge at anleggene fungere optimalt med hensyn til klimamessige krav som fuktighet, trykk og temperatur, samt til energiøkonomisk drift. For å kunne vedlikeholde disse anleggene mest mulig effektivt ønsker vi å inngå serviceavtaler for dette spesialområdet. Aktuelle avtaler skal sikre forutsigbare betingelser for både leverandøren og oppdragsgiveren. Mer utfyllende informasjon finnes i kravspesifikasjonen.

Anskaffelsen omfatter utførelse av årlig kontroll, funksjonstesting, forebyggende vedlikehold og reparasjoner av nevnte anlegg.

 Det er mulig å gi tilbud på deler av anskaffelsen, det skal da gis tilbud på en eller begge av følgende pakker:

1. Anlegg fra Dantherm, anlegg fra Novema og anlegg installert i tilfluktsrom.

2. Anlegg fra Menerga

Det vil ikke bli inngått avtale med leverandører som ikke gir pris på samtlige anlegg i en av de over nevnte pakkene. Det vil bli inngått en avtale med en leverandør på anleggene i pakke 1, og en avtale med en leverandør på anleggene i pakke 2. En leverandør kan få begge pakkene dersom de scorer best i evalueringen på begge pakkene.

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse 14. desember 2016 kl. 09.00.

Files

Title Size
Vedlegg 1a - Avtaleskjema.doc 85 KB
Vedlegg 1b - Kontrakt.pdf 404 KB
Bilag 3 tjenestekontrakt - Administrative bestemmelser.pdf 206 KB
Bilag 4 tjenestekontrakt - Samlet pris- og betalingsbestemmelser.pdf 21 KB
Bilag 5 tjenestekontrakt - Endringer i den generelle avtaleteksten.doc 125 KB
Bilag 6 tjenestekontrakt - Endringer etter kontraktsinngåelsen.doc 123 KB
Bilag 9 Vilkår om bruk av lærlinger.pdf 114 KB
Vedlegg 3 Referanseskjema.doc 31 KB
Vedlegg 4 - Forpliktelseserklæring.doc 35 KB
Bilag 3 vedlegg B tjenestekontrakt - Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår.doc 379 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway