RESTAURERING AV ORGEL I ST. JØRGEN KIRKE, TRINN 2

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
7/5/2016

Buyer

STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN
Maja Zahl Maja Zahl
Postboks 4052 Sandviken
5835 BERGEN
Norway
988212024

Short description

Lepramuseet St. Jørgens Hospital er et kulturminne av nasjonal betydning og er forvaltet og driftet av Stiftelsen Bymuseet i Bergen. Kirkebygget benyttes som museum i tillegg til noe kirkelig virksomhet. Anskaffelsen skjer i tett samarbeid mellom Stiftelsen Bymuseet i Bergen og dets forsikringsselskap da dette er en del av et forsikringsoppgjør.

Orgelet i kirken ble levert av E. F. Walcker & Cie. i 1937 med gjenbruk av pipeverk fra kirkens tidligere orgel, som var bygget i 1870 av Claus Jensen. Dette instrumentet ble fjernet sammen med galleriet det sto på, og Walcker-orgelet ble deretter stilt opp i et rom i tårnet med lydåpninger frem mot skipet og spillepult på galleriet under. Det fikk 11 stemmer og 2 transmisjoner, elektrisk traktur og både taske- og kjeglelader. Etter krigen gikk kirken ut av regelmessig bruk. Orgelet ble derfor bevart i opprinnelig tilstand og var i normal funksjonsmessig stand, inntil det i 2013 ble fuktskadet i forbindelse med slukking etter en brann.

Restaureringen vil omfatte en komplett istandsetting etter strengt museale retningslinjer. Dette innebærer at originale deler av orgelet i størst mulig grad skal bevares, enten ved at de så langt mulig gjenbrukes og repareres pietetsfullt, og bare i helt nødvendig omfang erstattes med mest mulig nøyaktige kopier, eller at de eksisterende delene renses og bevares på plass, samtidig som at nyere, funksjonelle deler blir plassert rundt de originale (gjelder elektriske komponenter). En kombinasjon av ulike løsninger vil også kunne vurderes. Uavhengig av valgt løsning skal hensynet til bevaring av originale deler og teknisk dokumentasjonsverdi ivaretas. Klangbildet skal bevares uforandret. Det forutsettes at orgelet etter restaureringen skal fungere godt og problemfritt under aktuelle klimatiske forhold.

Tilbydere bes beskrive løsningsforslag i dokumentet Løsningsbeskrivelse. Mer enn en løsning kan beskrives. Eventuelle prisimplikasjoner for ulike forslag må i så fall fremgå klart av innlevert tilbudsskjema (flere enn ett skjema kan leveres). Løsningene diskuteres i forhandlingene, slik at bare én løsning vurderes til slutt. Valgt løsningsbeskrivelse skal godkjennes av Fylkeskonservatoren i Hordaland.

Alle arbeider skal dokumenteres for ettertiden. Det skal tas bilder og dokumenteres arbeidsmetoder/løsninger fortløpende.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway