Prosjektering og bygging av bofelleskap for personer med psykisk lidelse, prosjekt nr. 21033

Information

Competitive dialogue
11/9/2016

Buyer

Sandnes Kommune Sandnes kommune
Morten Braut Morten Braut
Rådhuset
4319 Sandnes
Norway
964965137

Short description

Bystyret har i Økonomiplan 2016 - 2019 avsatt midler til bofellesskap for personer med psykisk lidelse, investeringsprosjekt nummer 21033. I denne forbindelse har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt for komplett prosjektering og bygging av 12 boliger for personer med psykisk lidelse med tilhørende personalbase og fellesfunksjoner. Oppdraget omfatter i hovedsak:

•Tomt/eierseksjon

•Prosjektering

•Bygging

•Opparbeidelse av uteområde og bearbeidelse av tomt

•Levering og montering av fast inventar og utstyr

•Avtale om teknisk drift

Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise basert på NS 8407:2011.

Totalentreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille komplette bofelleskap og uteområde i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 14. mai 2018 (sluttfrist). Bofellesskapet skal tas i bruk innen juni 2018.

Bofellesskapet skal prosjekteres og bygges etter kravene i TEK 10, dersom det ikke er lagt spesielle føringer. Oppdragsgiver stiller ikke egen tomt til disposisjon for byggingen.

Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag Bofelleskap pers psyk lidelse v6 030616 endelig.pdf 707 KB
Vedlegg nr 01 Forpliktelseserkl%C3%A6ring kval krav.pdf 18 KB
Vedlegg nr 02 Funksjonsbeskrivelse Bofellesskap for personer med psykisk lidelse%2C 12 stk.pdf 280 KB
Vedlegg nr 03 prosjekteringsanvisning Kabling_spesifikasjoner.pdf 761 KB
Vedlegg nr 04 PA5601-Automasjon_SDanlegg_Ver2016-01_utskrift_06042016_thonyma.pdf 2.90 MB
Vedlegg nr 05 kravspesifikasjon for levering av alarmtelefon i heisanlegg.pdf 212 KB
Vedlegg nr 06 Kravspesifikasjon Bofellesskap for personer med psykisk lidelse.pdf 313 KB
Vedlegg nr 07 Kart.pdf 151 KB
Vedlegg nr 08 Byggeh%C3%A5ndbok SK utomhus.pdf 273 KB
Vedlegg nr 09 adkomst til slokkevann for brannvesenet S%C3%B8r-Rogaland iks.pdf 43 KB
Vedlegg nr 10 SHA - plan for Bofellesskap for personer med psykiske lidelser%2C 12 stk.pdf 134 KB
Vedlegg nr 11 Evaluering av entreprenoroppdrag skjema endelig.pdf 304 KB
Vedlegg nr 12 Egenrapportering-lonns-og-arbeidsvilkaar-v2.pdf 165 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway