Utstyr og arbeid i forbindelse med utskiftning av gamle PLS-er (programmerbar logisk styring)

Information

11/11/2016

Buyer

Herslebs gate 5
0506 Oslo
Norway
+47 02 18 0
postmottak@vav.oslo.kommune.no

Short description

Formålet med anskaffelsen er overvåkning og drift av etatens transportsystemer for vann og avløp på en effektiv måte. VAV har behov for utskiftning av ca. 165 stk. PLS-er, hvorav de fleste med tilhørende elektroskap. I anskaffelsen ligger også opsjon på å kjøpe inn PLS til nye utestasjoner. Dette vil utgjøre ca. 10 stk. årlig.

Oppdraget omfatter også en vedlikeholdsavtale for PLS-ene.

Det henvises til den veiledende kravspesifikasjonen i vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av anskaffelsens formål og omfang.

Files

Title Size
Vedlegg 1 - FK00-20 PLS Anlegg - Tekniske spesifikasjoner rev B03 prekvalifisering.pdf 928 KB
Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring.pdf 540 KB
69-2015 - Kvalifikasjonsgrunnlag.pdf 609 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway