Jane Ahlström

Upphandlare

Tenders

Title Closing date
HVB-hem för barn och unga 2018/84 4/24/2019 4:00 PM
Återvinningshus nybyggnation i Älvdalen 2019/87 11/18/2019 4:00 PM
Nybyggnad förråd och stödmur 2019/86 11/11/2019 4:00 PM
Nybyggnad återvinningshus 2019/80
Nybyggnad återvinningshus 2019/80 9/30/2019 4:00 PM
Medicinskåp 2019/71 10/16/2019 4:00 PM
Elenergi 2019/19 10/17/2019 4:00 PM
Taligenkänning 2018/78 10/8/2019 4:00 PM
Sjukgymnast/fysioterapeut 2019/62 9/19/2019 4:00 PM
Drift av Tomtebogården och Ljungvägen 2018/29 5/14/2018 4:00 PM
Farligt avfall 2019/48 9/10/2019 4:00 PM
Efterannons Pensionsadministration 2018/103
Särskilt boende Tomtebogården 2019/57 8/22/2019 4:00 PM
Upphandling Tomtebogården 2019/43 6/20/2019 12:00 PM
Pensionsadministration 2018/103 4/26/2019 11:59 PM
Terminalglasögon 2019/35 4/16/2019 4:00 PM
Upphandling hyrbilar 2019/28 4/17/2019 4:00 PM
Tjänster inom skogsbruk 2018/66
LOV Hemtjänstinsatser 12/31/2025 12:00 AM
Bemanningstjänster sjuksköterskor 2018/98 2/8/2019 4:00 PM
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Behandling av träavfall 2017/86
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81 12/5/2018 4:00 PM
Tjänster inom skogsbruk 2018/66 11/16/2018 4:00 PM
Konsult för vattenprospektering och vattenskyddsområden 8/28/2018 4:00 PM
Konsult för utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 8/23/2018 12:00 PM
Utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 8/7/2018 4:00 PM
Rivning av Särna Reningsverk, gamla delen 2018/58 8/22/2018 4:00 PM
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 6/7/2018 4:00 PM
Verksamhetsstyrning för enhetschefer inom socialförvaltningen 2018/50 6/26/2018 4:00 PM
Carport ÅVC Mora 2018/47 6/25/2018 12:00 PM
Efterannons Behandling av träavfall 2017/86
Nytt reningsverk Skattungbyn, Orsa 6/14/2018 4:00 PM
Omhändertagande av dioxinförorenade massor 2018/34 5/21/2018 4:00 PM
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 5/17/2018 4:00 PM
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll, rör/ingjutningsgods, maskinell utrustning och svetsarbeten 2018/38 5/4/2018 12:00 PM
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll 2018/35 5/4/2018 12:00 PM
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen 4/26/2018 4:00 PM
Boendeplatser socialpsykiatri 2018/13 4/26/2018 4:00 PM
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63
Företagshälsovård 2017/95 4/16/2018 4:00 PM
Efter - Hjullastare - Nodava 2017/37
Behandling av träavfall 2017/86 2/28/2018 4:00 PM
Behandling av träavfall 2017/86 2/28/2018 4:00 PM
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 2/12/2018 4:00 PM
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 2/12/2018 4:00 PM
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68
Transport av avfall 2017/59 12/7/2017 4:00 PM
Efterannons Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Efterannons Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Bemanningstjänster lärare/pedagoger 2017/70 12/4/2017 4:00 PM
Nyckelsystem för hemtjänsten/mekanisk och digital nyckelhantering 2017/24 10/30/2017 4:00 PM
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68 10/24/2017 4:00 PM
Snöröjning, halkbekämpning, Orsa 2017/21 9/7/2017 4:00 PM
Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54 9/25/2017 4:00 PM
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt stödboende för ungdomar 2017/16 9/11/2017 4:00 PM
Avfallspåsar för matavfall 2017/36 8/28/2017 4:00 PM
Hjullastare 2017/23
Hjullastare - Nodava 2017/37 7/6/2017 4:00 PM
Hjullastare 2017/23 5/29/2017 4:00 PM
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9
Efterannons Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73
Personliga assistenstjänster 2017/25 7/10/2017 4:00 PM
Externa affärsrådgivare inom finansiering, lönsamhet, företagsöverlåtelser, företagsvärderingar, avtal och rådgivning kring försäljning och köp av företag 5/8/2017 4:00 PM
Förbränning av hushållsavfall 2017/3 4/27/2017 4:00 PM
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9. 3/20/2017 8:00 AM
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9 3/20/2017 8:00 AM
Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73 2/15/2017 4:00 PM
Julmåltid 10/27/2016 12:00 PM
Personlig assistans 2016/65 10/25/2016 4:00 PM
Särskilt boende 8/29/2016 11:59 PM
Sjökalkning 6/30/2016 4:00 PM
Rekryteringstjänster 6/14/2016 11:59 PM
Boende -LSS 5/30/2016 11:59 PM
Doserkalk 2/24/2016 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway