Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Resigned

Tenders

Title Closing date
Utskriftstjänster för Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/99
Del 2) Maskinentreprenad Djuploken och Neptunus (ME), 2020/39 6/30/2020 4:00 PM
Del 1) Bygg- och markentreprenad Djuploken och Neptunus (BME), 2020/39 6/30/2020 4:00 PM
Tryckstegringar Djuploken och Neptunus, 2020/39 6/30/2020 4:00 PM
Drift och underhåll av gatubelysning, 2019/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93
Fasadrenovering i Älvdalen, 2020/17 3/31/2020 4:00 PM
Videohanteringsverktyg, 2020/16 3/23/2020 4:00 PM
Bygg av skärmtak Tranmyren Orsa, 2019/81 3/16/2020 4:00 PM
LED belysning i Idre sporthall, 2020/14 3/4/2020 4:00 PM
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15
Cyklar OK KS 2020/10 2/10/2020 4:00 PM
Del 1) Bygg- och markentreprenad (BME), 2020/2 2/25/2020 12:00 PM
Avloppsreningsverk Bunk i Orsa, 2020/2 2/25/2020 12:00 PM
Utredningsuppdrag avseende stadsnätsförvaltning, 2019/111 1/22/2020 4:00 PM
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45
RFI inför en upphandling av utskriftstjänster, 2019/99 1/10/2020 4:00 PM
Utbyggnad av tomtområde Råtjärnsberget, 2019/72 1/23/2020 4:00 PM
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 11/25/2019 4:00 PM
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 12/10/2019 4:00 PM
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 12/10/2019 4:00 PM
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 12/10/2019 4:00 PM
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 12/10/2019 4:00 PM
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 12/10/2019 4:00 PM
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 10/7/2019 4:00 PM
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 10/24/2019 4:00 PM
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 10/1/2019 4:00 PM
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 9/23/2019 4:00 PM
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 9/23/2019 4:00 PM
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 9/23/2019 4:00 PM
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 9/23/2019 4:00 PM
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 9/23/2019 4:00 PM
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 8/26/2019 4:00 PM
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 8/19/2019 4:00 PM
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 8/19/2019 4:00 PM
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 8/19/2019 4:00 PM
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 8/19/2019 4:00 PM
Del Mora, 2019/51, elarbeten 8/19/2019 4:00 PM
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 8/19/2019 4:00 PM
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 6/10/2019 4:00 PM
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 6/10/2019 4:00 PM
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 6/10/2019 4:00 PM
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 6/10/2019 4:00 PM
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 6/10/2019 4:00 PM
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 6/24/2019 4:00 PM
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 6/24/2019 4:00 PM
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 6/24/2019 4:00 PM
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 6/24/2019 4:00 PM
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 6/24/2019 4:00 PM
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 6/24/2019 4:00 PM
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 5/2/2019 4:00 PM
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 4/23/2019 4:00 PM
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 4/23/2019 4:00 PM
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 4/23/2019 4:00 PM
VA-arbeten, Mora, 2019/16 3/26/2019 4:00 PM
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 3/26/2019 4:00 PM
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 3/26/2019 4:00 PM
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 3/26/2019 4:00 PM
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 3/26/2019 4:00 PM
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 3/20/2019 4:00 PM
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 2/12/2019 4:00 PM
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 1/28/2019 4:00 PM
Truck, 2019/13 2/28/2019 4:00 PM
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 2/18/2019 4:00 PM
Slangtvätt, 2018/99 1/22/2019 4:00 PM
Processkartläggning, 2019/8 2/11/2019 4:00 PM
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 2/25/2019 4:00 PM
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 2/5/2019 4:00 PM
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 1/31/2019 4:00 PM
Del Älvdalen, 2018/105 1/31/2019 4:00 PM
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 1/14/2019 4:00 PM
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 1/14/2019 4:00 PM
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 1/14/2019 4:00 PM
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 12/17/2018 4:00 PM
UV-system, 2018/93 12/3/2018 4:00 PM
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 11/7/2018 4:00 PM
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 10/25/2018 4:00 PM
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 10/25/2018 4:00 PM
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 10/22/2018 4:00 PM
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 10/10/2018 4:00 PM
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 10/15/2018 12:00 PM
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 6/14/2018 3:00 PM
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 9/24/2018 4:00 PM
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 8/30/2018 4:00 PM
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 8/27/2018 4:00 PM
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 6/25/2018 4:00 PM
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 7/25/2018 4:00 PM
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 6/14/2018 4:00 PM
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 5/8/2018 4:00 PM
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 5/15/2018 3:00 PM
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 4/3/2018 4:00 PM
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 2/15/2018 4:00 PM
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 2/28/2018 4:00 PM
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 2/28/2018 4:00 PM
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 2/8/2018 4:00 PM
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 1/25/2018 4:00 PM
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 11/30/2017 4:00 PM
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 1/10/2018 3:00 PM
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 12/11/2017 11:00 PM
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 6/15/2017 4:00 PM
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 11/23/2017 4:00 PM
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 11/13/2017 4:00 PM
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 11/20/2017 4:00 PM
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 9/18/2017 4:00 PM
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 10/16/2017 12:00 PM
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 8/22/2017 4:00 PM
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 9/12/2017 4:00 PM
RFI, Däcktjänster, 2017/52 8/8/2017 12:00 PM
Verksamhetsanalys, 2017/45 8/22/2017 4:00 PM
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 8/22/2017 3:00 PM
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 6/13/2017 3:00 PM
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 7/10/2017 4:00 PM
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 7/5/2017 4:00 PM
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 6/19/2017 4:00 PM
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 6/12/2017 4:00 PM
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 5/16/2017 4:00 PM
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 5/4/2017 4:00 PM
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 5/2/2017 12:00 PM
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 3/29/2017 4:00 PM
Tak på lågreservoar, 2017/12 4/24/2017 4:00 PM
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 1/3/2017 3:00 PM
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 4/20/2017 4:00 PM
RFI, körjournal, 2016/85 3/16/2017 12:00 PM
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 1/16/2017 12:00 PM
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 2/7/2017 4:00 PM
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 1/10/2017 4:00 PM
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 12/19/2016 12:00 PM
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 2/13/2017 4:00 PM
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 12/12/2016 12:00 PM
Skolplattform, 2016/66 12/5/2016 12:00 PM
RFI om en organisationsöversyn 11/14/2016 12:00 PM
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 10/24/2016 4:00 PM
RFI "Chefsutveckling" 10/13/2016 12:00 PM
RFI om Bilpool som tjänst 9/8/2016 12:00 PM
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 9/15/2016 4:00 PM
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 8/31/2016 4:00 PM
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 8/5/2016 4:00 PM
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 6/16/2016 11:59 PM
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 6/16/2016 11:59 PM
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 5/11/2016 11:59 PM
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 6/9/2016 11:59 PM
e-utbildning, 2016/15 6/9/2016 11:59 PM
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 5/10/2016 11:59 PM
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 5/16/2016 11:59 PM
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 4/20/2016 11:59 PM
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 4/1/2016 12:00 PM
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 3/15/2016 12:00 PM
Särna/Idre 4/14/2016 12:00 AM
Älvdalen 4/14/2016 12:00 AM
Orsa 4/14/2016 12:00 AM
Mora 4/14/2016 12:00 AM
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 4/14/2016 12:00 AM
Särna/Idre 4/13/2016 12:00 PM
Älvdalen 4/13/2016 12:00 PM
Orsa 4/13/2016 12:00 PM
Mora 4/13/2016 12:00 PM
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 4/13/2016 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00