Jevgēnijs Gramsts

Tenders

Title Closing date
Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Dabasgāzes piegāde 6/26/2020 10:00 AM
Multifunkcionālās mēriekārtas – analizatora iegāde STEM studiju programmu modernizēšanai 6/18/2020 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs 6/9/2020 10:00 AM
Pārraušanas mašīnas tekstilmateriālam iegāde RTU vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai 5/19/2020 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Zinātniskā aprīkojuma apkope, diagnostika un remonts 3/3/2020 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām 2/3/2020 10:00 AM
Siltumenerģijas piegāde SIA "Ķīpsalas peldbaseins"
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai 1/6/2020 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai 12/19/2019 10:00 AM
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Membrānfiltrācijas iekārtas iegāde
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Membrānfiltrācijas iekārtas iegāde 10/28/2019 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi RTU objektos Ķīpsalas kompleksā
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai 8/26/2019 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors 7/10/2019 10:00 AM
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros 7/5/2019 10:00 AM
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi RTU objektos Ķīpsalas kompleksā 7/5/2019 10:00 AM
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām 5/7/2019 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi 3/22/2019 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors 4/10/2019 10:00 AM
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām
Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai 2/4/2019 10:00 AM
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām 1/7/2019 10:00 AM
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Aprīkojuma iegāde "Interreg" projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām 9/27/2018 10:00 AM
Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām
Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avot
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma 7/12/2018 10:00 AM
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides 6/11/2018 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros 6/7/2018 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām 5/10/2018 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde "INTERREG" projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām 5/7/2018 10:00 AM
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi 5/25/2018 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts 3/28/2018 10:00 AM
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides 3/19/2018 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides 3/8/2018 10:00 AM
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avot 3/9/2018 10:00 AM
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RT 2/15/2018 10:00 AM
Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām. 12/27/2017 10:00 AM
Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūves Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumu.
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei.
Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām. 7/14/2017 10:00 AM
Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus.
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei. 6/13/2017 10:00 AM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway