Mona Østmark

Tenders

Title Closing date
Polymer til slambehandling av vannerksslam og avløpsslam 5/21/2024 12:00 PM
Disponering av avløpsslam 5/24/2024 12:00 PM
Jernvarer
Vekter og softwareløsning 2/26/2024 12:00 PM
Leie av stillas
Natronlut
Jernvarer 1/2/2024 12:00 PM
Reparasjon/Service trykkluft og gass i Ex sone 12/22/2023 12:00 PM
Natronlut 11/29/2023 12:00 PM
Leie av stillas 11/24/2023 12:00 PM
Ildfaste murarbeider
Ildfaste murarbeider 9/25/2023 12:00 PM
Materialgjenvinning av trevirke fra gjenvinningsstasjonen på FREVAR 9/15/2023 12:00 PM
Analysetjenester
Krokbil
Ventilasjon
Suge- og spyletjenester
Skumslukkeranlegg
Ombygging 2 etg. administrasjonsbygg
Elektromateriell
Jernklorid 6/2/2023 12:00 PM
Farlig avfall 6/2/2023 12:00 PM
Analysetjenester 5/30/2023 12:00 PM
Krokbil 5/30/2023 12:00 PM
Ventilasjon 5/31/2023 12:00 PM
Suge- og spyletjenester 4/21/2023 12:00 PM
Skumslukkeranlegg 4/14/2023 12:00 PM
Hydratkalk 3/20/2023 12:00 PM
Transport av flyveaske til NOAH
Ombygging 2 etg. administrasjonsbygg 3/17/2023 12:00 PM
Elektromateriell 3/17/2023 12:00 PM
Elektromateriell
Elektromateriell 2/24/2023 12:00 PM
Mekaniske tjenester
Elektro og kalibreringstjenester
Transport av flyveaske til NOAH 12/12/2022 12:00 PM
Transport flyveaske til NOAH 10/24/2022 12:00 PM
Mekaniske tjenester 10/17/2022 12:00 PM
Elektro og kalibreringstjenester 10/7/2022 12:00 PM
Rådgivningstjenester dammer
Mikronisert marmor 9/16/2022 12:00 PM
Vikartjenester til gjenvinningsstasjon
Hjullaster
Innleie av anleggsmaskiner
Rådgivningstjenester dammer 6/24/2022 12:00 PM
Vikartjenester til gjenvinningsstasjon 5/30/2022 12:00 PM
Hjullaster 5/13/2022 12:00 PM
Industri isolering
Innleie av anleggsmaskiner 4/29/2022 12:00 PM
Oppgradering bygg 4/4/2022 12:00 PM
Service og vedlikeholdstjenester kraner
Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr
Industri isolering 2/3/2022 12:00 PM
Vannbehandlingsanlegg 2/4/2022 12:00 PM
Industrirenhold 12/20/2021 12:00 PM
Salmiakksprit 25% (ammoniakk) 1/17/2022 12:00 PM
Service og vedlikeholdstjenester kraner 12/13/2021 12:00 PM
Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr 11/26/2021 12:00 PM
Renholdstjenester 11/29/2021 12:00 PM
Nytt renseanlegg
Kjøp av aluminiumssulfat som fellingskjemikalie ved produksjon av drikkevann 11/22/2021 12:00 PM
Rengjøring og sandblåsing av industrikjeler
Flaskegasser inkludert leie og bruksrett 10/14/2021 12:00 PM
Behandlingsanlegg for rejektvann 10/8/2021 12:00 PM
Rengjøring og sandblåsing av industrikjeler 9/27/2021 12:00 PM
Renholdsprodukter, tørk, papp og plastposer 9/10/2021 12:00 PM
Suge og spyletjenester
Konsulenttjenester prosjektledelse nytt renseanlegg 6/7/2021 12:00 PM
Prosjektledelse nytt renseanlegg
Prosjektledelse nytt renseanlegg 2/22/2021 12:00 PM
Konsesjonsmålinger 3/29/2021 12:00 PM
Suge og spyletjenester 3/29/2021 12:00 PM
Innkjøp av flytende karbondioksid inkludert leie av tank 2/26/2021 12:00 PM
Kjøp av elektrisk kraft
Innkjøp av datautstyr 2/12/2021 12:00 PM
Kjøp av ny beltegravemaskin/innbytte av gammel
Kjøp av elektrisk kraft 11/12/2020 12:00 PM
Kjøp av ny beltegravemaskin/innbytte av gammel 11/5/2020 12:00 PM
Konsulenttjenester avfallsforbrenning/energigjenvinning/avfallshåndtering
Renovering av innmatersjakt
Renovering av innmatersjakt 5/25/2020 12:00 PM
Konsulenttjenester forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg
Konsulenttjenester avfallsforbrenning/energigjenvinning/avfallshåndtering 4/20/2020 12:00 PM
Konsulenttjenester forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg 2/17/2020 12:00 PM
Natronlut
Servere 1/3/2020 3:00 PM
Innleie av stillas
Reparajon/Service trykkluft og gass i Ex sone
Nytt renseanlegg
Jernvarer
Natronlut 11/26/2019 12:00 PM
Reparajon/Service trykkluft og gass i Ex sone 11/18/2019 12:00 PM
Innleie av stillas 11/11/2019 12:00 PM
Jernvarer 10/28/2019 12:00 PM
Ildfaste murarbeider
Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjon
Ildfaste murarbeider 9/2/2019 12:00 PM
Håndtering av farlig avfall
Jernklorid til rensing av avløpssvann
Håndtering av farlig avfall 6/12/2019 12:00 PM
Jernklorid til rensing av avløpssvann 6/3/2019 12:00 PM
Disponering av avløpsslam 5/29/2019 12:00 PM
Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjon 6/3/2019 12:00 PM
Transport av flyveaske
Elektrotjenester
Mekaniske vedlikeholdstjenester
Mikronisert marmor
KANSELLERT: Bytte av filterbunner 2-mediafilter
Mekaniske vedlikeholdstjenester
Transport av flyveaske 10/31/2018 12:00 PM
Elektrotjenester 10/23/2018 12:00 PM
Innleie av kalibreringstjenester 10/15/2018 12:00 PM
Mikronisert marmor 10/1/2018 12:00 PM
Vikartjenester til vår gjenvinningsstasjon
Renseanlegg for flytende biogass
Nytt røkgassanlegg - B2 Bygningsarbeider
Innleie av anleggsmaskiner
Bytte av filterbunner 2-mediafilter
Renseanlegg for flytende biogass
Vikartjenester til vår gjenvinningsstasjon 5/22/2018 12:00 PM
Innleie av anleggsmaskiner 4/30/2018 12:00 PM
Salmiakksprit 25 %
Renholdstjenester
Aluminiumssulfat
Målinger for utslipp til luft 2/19/2018 12:00 PM
Industri isolering 2/12/2018 12:00 PM
Datautstyr 2/5/2018 12:00 PM
Salmiakksprit 25 % 2/12/2018 12:00 PM
Røkgassrensing
Service og vedlikeholdstjenester kraner
Renholdstjenester 1/8/2018 12:00 PM
Rengjøring av industrikjeler ved gassblanding eller lignende
Aluminiumssulfat 12/11/2017 12:00 PM
Grunnarbeider 12/11/2017 12:00 PM
Mottak/håndtering av avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjon
Service og vedlikeholdstjenester kraner 11/27/2017 12:00 PM
Kontormøbler 10/30/2017 12:00 PM
KANSELLERT: Metal Spray coating of boiler walls
Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk
sveising og utskiftning av kjelevegger
Rengjøring av industrikjeler ved gassblanding eller lignende 9/25/2017 12:00 PM
Renholdsprodukter, tørk, papp og plastposer 9/8/2017 12:00 PM
Mottak/håndtering av avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjon 9/18/2017 12:00 PM
Røkgassrensing 10/2/2017 12:00 PM
Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk
sveising og utskiftning av kjelevegger 7/10/2017 12:00 PM
Metal Spray coating of boiler walls 7/10/2017 12:00 PM
Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk
Suge og spyletjenester
Flaskegasser inkl. bruksrett og leie 6/13/2017 12:00 PM
Krokbil 5/22/2017 12:00 PM
Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk 4/7/2017 12:00 PM
Suge og spyletjenester 3/31/2017 12:00 PM
Flytende karbondioksid 3/6/2017 12:00 PM
Slamfortykkere 2/24/2017 12:00 PM
Renholdstjenester
Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr
Kjøp av elektrisk kraft
Vakthold 11/25/2016 12:00 PM
Renholdstjenester 11/21/2016 12:00 PM
Kjøp av elektrisk kraft 10/19/2016 12:00 PM
Ballepressing av avfall
Konsulenttjenester avfallsforbrenning/energigjenvinning/avfallshåndtering
Ballepressing av avfall 5/30/2016 12:00 PM
Konsulenttjenester avfallsforbrenning/energigjenvinning/avfallshåndtering 5/10/2016 12:00 PM
Pumpestasjon - overvannshåndtering Øra øst til Glomma 3/3/2016 12:00 PM
Service ventilasjon - varmevekslere og kjøleanlegg 2/26/2016 12:00 PM
Natronlut
Natronlut 11/30/2015 12:00 PM
Innleie av stillas 10/31/2015 12:00 PM
Overvannshåndtering Øra øst til Glomma 10/20/2015 12:00 PM
Vedlikehold på rørbro til dampledning
Ildfaste murarbeider
Jernklorid til rensing av avløpsvann
Håndtering av farlig avfall
Ildfaste murarbeider 6/30/2015 12:00 PM
Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjon
Jernklorid til rensing av avløpsvann 6/16/2015 12:00 PM
Hydratkalk
Disponering avløpsslam
Håndtering av farlig avfall 6/3/2015 12:00 PM
Elektromateriell
Høytrykksveising
Disponering avløpsslam 3/30/2015 12:00 PM
Hydratkalk 3/24/2015 12:00 PM
Konsulenttjenester drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og biogassproduksjon 3/23/2015 12:00 PM
Konsesjonsmålinger 3/4/2015 12:00 PM
Elektromateriell 3/4/2015 12:00 PM
Leie/vask av matter og vask av arbeidstøy 2/23/2015 12:00 PM
ECO 3
Polymer
Transport flyveaske for levering hos NOAH Langøya
Datautstyr 1/19/2015 12:00 PM
Mekaniske vedlikeholdstjenester
Høytrykksveising 1/12/2015 12:00 PM
Mikronisert marmor
Polymer 11/5/2014 12:00 PM
Festemateriell, jernvarer, kjemikalier, håndverktøy, elektroverktøy, måleverktøy
Transport flyveaske for levering hos NOAH Langøya 10/28/2014 12:00 PM
Mekaniske vedlikeholdstjenester 10/27/2014 12:00 PM
Innleie elektrotjenester - kalibrering 10/6/2014 12:00 PM
Mikronisert marmor 10/20/2014 12:00 PM
Innleie av elektrotjenester 10/6/2014 12:00 PM
Rengjøring av industrikjeler 10/6/2014 12:00 PM
Lett fyringsolje 1
Festemateriell, jernvarer, kjemikalier, håndverktøy, elektroverktøy, måleverktøy 9/8/2014 12:00 PM
Hjullaster 8/15/2014 12:00 PM
Lett fyringsolje 1
Utskiftning av Sellebakk Pumpestasjon
Innleie anleggsmaskiner
Ny råvannsledning gjennom Borredalsvannet 5/5/2014 12:00 PM
Utskiftning av Sellebakk Pumpestasjon 3/13/2014 12:00 PM
Industri isolering 3/6/2014 12:00 PM
Innleie anleggsmaskiner 3/11/2014 12:00 PM
Salmiakksprit 25 %
Salmiakksprit 25 %
Vikartjenester til vår gjenvinningsstasjon 3/1/2014 12:00 PM
Service og vedlikeholdsavtale kran
Salmiakksprit 25% (ammoniakk 25%) 12/9/2013 12:00 PM
Service og vedlikeholdsavtale kran 12/5/2013 12:00 PM
Renholdstjenester
Reklametjenester 3/20/2013 12:00 PM
Service ventilasjon 2/28/2013 12:00 PM
Matevannstank
Kjøp av elektrisk kraft
Kantinebetjening 12/21/2012 11:00 AM
Renholdstjenester 1/1/2013 12:00 PM
Matevannstank 11/30/2012 12:00 PM
Høytrykkskompressorer 11/9/2012 12:00 PM
Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr 11/5/2012 12:00 PM
Innleie av lift og stillas 10/12/2012 12:00 PM
Kjøp av elektrisk kraft 10/22/2012 12:00 PM
Ballepressing av avfall og plast

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00