Rammeavtale røykdykkerutstyr

Information

1
Rammeavtale røykdykkerutstyr
Rammeavtale med en leverandør
Redningsutstyr
Susan Nordhagen Dahle
EØS 022-2019 Rammeavtale røykdykkerutstyr
2000000
IK190150

Bergen Brannvesen
BYL
Krav til emballasje - jfr kontraktsbilag 8


Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
  • Leverandøren skal sammen med tilbudet levere en oversikt over alle tilgjengelige deler og ekstrautstyr samt tilhørende bruttopriser i elektronisk format. Bruttoprislisten fratrukket rabattsatser som fremkommer i bilag 4A – Prisskjema legges til grunn for kjøp i hele avtaleperioden. For kjøp av reservedeler og tilbehør legges dette også til grunn etter avtalen for levering er gått ut. Prisene kan justeres etter prisjusteringsmekanismen beskrevet i kontraktens bilag 4.
  • Det må være tilgang på alle relevante reservedeler i 10 år fra kjøpstidspunktet. Leveringstid skal ikke være mer enn 4 uker.
  • Leverandør skal oppgi ett bestemt servicetelefonnummer som betjenes av kvalifisert personell. Telefonnummeret skal kunne brukes av oppdragsgiver for å innhente råd, få løst problemer og for bestilling av deler. Telefonen skal være betjent mandag – fredag kl 08.00 – 15.00, med unntak av hellig- og høytidsdager.
  • Leverandørskal stille med lånetestbenk ved nedetid på mer enn 7 dager eller service avlevert testbenk som varer mer enn 7 dager.
  • Leverandør må kunne påbegynne reparasjoner innen 72 timerfra bestilling (lørdag, søndag, hellig- og høytidsdager ikke medregnet). Dettegjelder også ved tilkalling til Bergen Brannvesens lokaler.
  • Ved nedetid på utstyret på mer enn 72 timer grunnetutstyrssvikt/ feil, plikter leverandør å stille med låneutstyr i perioden utstyreter ute av drift.
  • Leverandør skal garantere for feil- og mangelfrie produkteri minst 3 år fra leveringsdato.
  • Leverandør skal kunne levere reservedeler og yte service på produkter som leveres under avtalen i 10 år etter siste levering.
  • Bergen Brannvesen skal ivareta daglig og årlige kontroller og vedlikehold av alt utstyr. Leveransen inkluderer både testutstyr/testbenk (jfr bilag 4A-prisskjema) og teknisk opplæring på kontroll, service og vedlikehold av utstyret for 20 personer i avtalen. Videre må teknisk opplæring tilbys vederlagsfritt én gang per år. Ytterligere opplæring faktureres på grunnlag av timepris. Reisetid godtgjøres ikke.
  • Apparatene med tilhørende deler skal tåle maskinvask gjennom apparatets forventete levetid på 10 år.

Description:

Samme som over.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Dräger Norge AS Alexander Ringdal

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00