Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Renholdstjenester område 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
2022/1791 - Hjulgraver inklusive serviceavtale - region Viken 11.07.2022
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise - Ny utlysning 04.07.2022
Anskaffelse av spesialkikkert Region Viken, Kjeller 29.06.2022
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 19.08.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 15.09.2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
Renholdstjenester område 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
Enkeltanskaffelse RENO - konkurranse -Scanning av rør Sørreisa 30.06.2022
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R01151 - Energioppfølgingssystem (EOS) 01.07.2022
Renholdstjenester område 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
Renholdstjenester område 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner 03.08.2022
710302 - C03623 - Opprydding - Risøyhamn radiolinje stasjon 01.07.2022
Prekvalifisering - Anskaffelse av trykkeritjenester for trykking av kart 12.08.2022
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 16.08.2022
Strakstiltak festningsmurer Kongsvinger festning - prosjekt 100907 28.06.2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 17.08.2022
Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal 03.08.2022
2022/2351 - To stykk hjullastere inklusive serviceavtale og innbytte - region Viken 08.07.2022
C02350 Rehabilitering Mannskapskasserna C 30.06.2022
C03565 Entreprise 1 Støytiltak Evenes 04.07.2022
100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider 15.08.2022
Prosjekt 160058 Naturrestaurering Kittilbu 14.07.2022
C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes 10.08.2022
Konkurranse C03700 - Fornying av Noviklinja (2.gangs utlysning) 18.08.2022
Vedlikehold tennisbaner ved Rena leir 21.07.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 31.08.2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 31.10.2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS
2022/1363 - Utskiftning av anoder på ubåtkai - Haakonsvern - REVE Enkeltanskaffelse 31.12.2022 Tonje Dahle IMC Diving AS
2022/2182 Sikringsbommer til Kjevik leir Varekjøp 30.09.2022 Tonje Dahle NOS AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen