Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
C04097 - 100880 - Entreprise - Oppgradering SØF - Porsangmoen 14.06.2023
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 31.08.2023
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 14.06.2023
100966 - C03707 - Totalentreprise - Rehabilitering av mannskapskaserne ved Ørland flystasjon 29.06.2023
2023/2241: Flerårig avtale vintervedlikehold Akershus festning 16.06.2023
160049 - Karljohansvern Horten - Fjerning av forurensede masser strand sør 08.06.2023
C04160 - 100881 - Porsangmoen - Ny Adkomst - Utførelsesentreprise 14.06.2023
Konkurranse - Solceller og batteribank Rygge militære flyplass 19.06.2023
2023/953: Flerårig avtale Karljohansvern 15.06.2023
R01245 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Finnmark og Nord-Troms 23.06.2023
R01252 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Hålogaland, Sør-Troms og Midt-Troms 23.06.2023
2023/912: Flerårig avtale Vintervedlikehold Fredriksvern 15.06.2023
Konkurranse C03995 - Akkasæter Teknisk bygg - 100975 14.06.2023
2023/923: Flerårig avtale vintervedlikehold Kjeller 15.06.2023
Konkurranse C04057 - Totalentreprise vannverk - 100439 20.06.2023
R01356 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Salten 23.06.2023
R01257 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Romerike, Oslo og Oslofjord 23.06.2023
R01256 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Sørvest 23.06.2023
R01255 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Vestland 23.06.2023
R01254 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Innlandet 23.06.2023
R01253 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Trøndelag 23.06.2023
2022/4925: rammeavtale for levering av pellets - Huseby og Bæreia 23.06.2023
Vedlikehold murfasader Donjonen, Kristiansten festning, Trondheim 19.06.2023
C04182 Byggentreprise - Etablering av baneanlegg landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 20.06.2023
C04181 Anleggsentreprise - Etablering av baneanlegg til landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 20.06.2023
R01291 Tredjepartskontroll vannovervåkning 23.06.2023
Kjøp av takvifter til teknisk verksted Rena leir 16.06.2023
Konkurranse C03535 - Asfaltering flyoperativt område - 100976 og 100977 26.06.2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29.02.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 14.09.2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01.01.2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31.01.2024 Tonje Dahle HRP AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 27.10.2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
Minikonkurranse R01057 - Skifte vinduer og beslag i sørfasade, Korvetten Avrop på rammeavtale 30.09.2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen Enkeltanskaffelse 28.09.2023 Tonje Dahle Moen J.O Anlegg AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen