Utlendingsdirektoratet - Tender

Utlendingsdirektoratet
Innspurten 11D
0663 OSLO
Norwegen
Org number: 974760746
Company description

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen.

UDI skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt.

Vi behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring, oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter. Vi fatter også vedtak om bortvising og utvising.

I tillegg har vi ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for de som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.

Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Eiendom Diesel til midlertidig ankomsthall ved Nasjonalt Ankomstsenter Avropskontrakt 22.01.2026 Sven Kristian Nissen OLJE OG GASSENTERET AS
Mottaksdrift Særskilt pleie- og omsorgsløsning - Viken Bo og Omsorg - Haraldvangen Driftsavtale 02.04.2027 Gitte Elisabeth Aasen Viken Bo og Omsorg AS
Mottaksdrift Midlertidig innkvartering for pårørende for Særskilt pleie- og omsorgsløsning - Viken - Haraldvangen Driftsavtale 02.04.2027 Gitte Elisabeth Aasen Viken Bo og Omsorg AS
Mottaksdrift Særskilt pleie- og omsorgsløsning Tian Helse - Salangen Driftsavtale 17.04.2027 Gitte Elisabeth Aasen Tian Helse AS
Mottaksdrift Midlertidig innkvartering for pårørende - Særskilt pleie- og omsorgsløsning - Tian Helse - Salangen Driftsavtale 17.04.2027 Gitte Elisabeth Aasen Tian Helse AS
Kontor og administrasjon Visumetiketter (Visa Stickers) Rammeavtale 18.03.2026 Anna Klich Raaholdt Hungarian Banknote Printing Company
Mottaksdrift Kjøkkenpakker til Nordland, Troms og Finnmark april/mai/juni 2024 Kontrakt 14.07.2024 Kristin Grebstad Myrmo Utne Transport as
Mottaksdrift Kjøkkenpakker til Trøndelag, Møre og Romsdal april/mai/juni 2024 Kontrakt 14.07.2024 Kristin Grebstad Myrmo PROFILERINGSPESIALISTEN AS
IKT Unified Support Services Kontrakt 28.02.2027 Ole Johnny Skoglund Microsoft Norge AS
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Hygienepakker til Østlandet mai/juni/juli 2024 Kontrakt 18.08.2024 Kristin Grebstad Myrmo PROFILERINGSPESIALISTEN AS
Kontor og administrasjon Kontormøbler Statlig fellesavtale 21.03.2026 Toyne Vikerheim Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Kjøkkenpakker til Nordland, Troms og Finnmark mai/juni/juli 2024 Kontrakt 11.08.2024 Kristin Grebstad Myrmo Utne Transport as
Konsulenttjenester og FoU Bistand til Kompetansespor-pilot Oppdragsavtale 14.05.2025 Lotta Nathalie Stensby Symfoni AS
Mottaksdrift Kirkenes akuttinnkvartering- Nivå 3 - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 07.02.2025 Gitte Elisabeth Aasen Hero Norge AS
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Kjøkkenpakker til Møre og Romsdal samt Trøndelag - juni/juli/august 2024 Kontrakt 15.09.2024 Bala Venkatasamy Utne Transport as
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Kjøkkenpakker til Sør- og Østlandet - juni/juli/august 2024 Kontrakt 15.09.2024 Kristin Grebstad Myrmo PROFILERINGSPESIALISTEN AS
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Sengetøypakker Østlandet juni/juli/aug/sept 2024 Kontrakt 14.10.2024 Bala Venkatasamy Utne Transport as
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Kjøkkenpakker til Nordland, Troms og Finnmark juni/juli/august 2024 Kontrakt 15.09.2024 Kristin Grebstad Myrmo PROFILERINGSPESIALISTEN AS
Mottaksdrift Drift av Isfjorden ordinære asylmottak med avdeling for enslige mindreårige Kontrakt 15.09.2027 Rune Holiløkk Vordahl Hero Norge AS
Mottaksdrift Vestlandsheimen ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - Hero Norge AS - RKV Driftsavtale 22.09.2027 Njård Håkon Gudbrandsen Hero Norge AS
Mottaksdrift - Utsyr til beboere Kjøkkenpakker til Sør- og Østlandet - juni/juli/august del 2 - 2024 Kontrakt 15.09.2024 Kristin Grebstad Myrmo Utne Transport as
Mottaksdrift Tåsen ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - Oslo kommune RKIØ Kontrakt 04.08.2027 Siv Hanne Frydenlund Kjelstrup MD Solutions AS
Mottaksdrift Ørskog mottak for enslige mindreårige asylsøkere - Ålesund kommune, region Midt-Norge Kontrakt 22.09.2027 Rune Holiløkk Vordahl Hero Norge AS
Mottaksdrift Søre Sunnmøre mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Ulstein kommune, RKM Kontrakt 22.09.2027 Rune Holiløkk Vordahl Link AS
Mottaksdrift Hamnsund mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Haram kommune, RKM Kontrakt 22.09.2027 Rune Holiløkk Vordahl Link AS
Mottaksdrift Basismottak - Region Indre Østland Parallell rammeavtale 15.07.2025 Tone Sjåheim Multiple
Mottaksdrift Basismottak - Region Sør Parallell rammeavtale 15.07.2025 Gitte Elisabeth Aasen Multiple
Mottaksdrift Basismottak - Region Midt-Norge Parallell rammeavtale 15.07.2025 Birgitte Hopstad Multiple
Mottaksdrift Basismottak - Region Nord Parallell rammeavtale 15.07.2025 Ylva Bugge-Nilsson Multiple
Mottaksdrift Basismottak - Region Vest Parallell rammeavtale 15.07.2025 Oscar Nilssen Multiple
Mottaksdrift Tingvoll ordinære asylmottak - basis - Sana Mottaksdrift AS - RKM Avropskontrakt 31.07.2026 Anne Lise Aastad Multiple
Mottaksdrift Nome ordinære asylmottak - basis - Nome kommune - RKS Avropskontrakt 30.06.2026 Thor Lund Nome Kommune
Mottaksdrift Bankplassen ordinære asylmottak - basis - Bankplassen AS - RKN Avropskontrakt 09.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson BANKPLASSEN AS
Mottaksdrift Solbakken ordinære asylmottak - basis - Kinn utdannings- og ressurssenter KF - RKV Avropskontrakt 30.06.2026 Oscar Nilssen Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Eiendom Skadedyrbekjempelse Rammeavtale 31.12.2024 Sven Kristian Nissen Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS
Kontor og administrasjon Kontormøbler Rammeavtale 03.08.2024 Toyne Vikerheim LINDBAK INTERIØR OSLO AS
Kontor og administrasjon Rullearkiv Kontrakt 01.12.2024 Toyne Vikerheim Bruynzeel Storage Systems AS
Eiendom Vekter- og sikkerhetstjenester Rammeavtale 31.12.2024 Toyne Vikerheim Securitas AS (hovedenhet)
IKT IKT-infrastruktur Driftsavtale 26.02.2026 Ole Johnny Skoglund NetNordic Norway AS
Mottaksdrift Ringsaker ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - basis - Hero Norge AS - RKIØ Avropskontrakt 14.12.2026 Tone Sjåheim Hero Norge AS
Mottaksdrift Trondheim ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 30.11.2026 Anne Lise Aastad Hero Norge AS
Kontor og administrasjon Kantinetjenester Driftsavtale 22.02.2026 Toyne Vikerheim 4Service Facility AS (hovedenhet)
IKT AV- og møteromsutrustning Kontrakt 26.02.2026 Ole Johnny Skoglund KINLY AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Regionkontor Vest Kontrakt 15.09.2024 Toyne Vikerheim Insider Facility Solutions AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Regionkontor Nord Kontrakt 30.11.2024 Toyne Vikerheim Toma Facility Norge AS (Hovedenhet)
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Regionkontor Indre Øst Kontrakt 31.01.2025 Toyne Vikerheim Insider Facility Solutions AS
Kontor og administrasjon Kaffemaskiner Driftsavtale 16.12.2025 Toyne Vikerheim Coca-Cola Europacific Partners Norge AS
Kontor og administrasjon Tappetårn for vann/kullsyrevann Driftsavtale 16.12.2025 Toyne Vikerheim Culligan Norge AS
Mottaksdrift Setermoen ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - basis - Setermoen mottak AS - RKN Avropskontrakt 31.12.2026 Ylva Bugge-Nilsson Setermoen mottak AS
Kontor og administrasjon Cateringtjenester til Nasjonalt Ankomstsenter Kontrakt 31.12.2024 Toyne Vikerheim CONLUO CATERING AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Nasjonalt Ankomstsenter Kontrakt 01.03.2025 Toyne Vikerheim Insider Facility Services AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Valle View Kontrakt 01.03.2026 Toyne Vikerheim 4Service Eir Renhold AS
Mottaksdrift Kristiansand ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - basis - Kristiansand kommune - RKS Avropskontrakt 01.03.2027 Thor Lund KRISTIANSAND KOMMUNE
Mottaksdrift Drift av Nasjonalt Ankomstsenter Driftsavtale 31.10.2024 Nina Garby Link AS
Mottaksdrift Særskilt bo- og omsorgsløsning - Tian Helse AS Driftsavtale 09.05.2027 Oscar Nilssen Tian Helse AS
Mottaksdrift Særskilt bo- og omsorgsløsning - Aurora Omsorg AS Driftsavtale 09.05.2027 Oscar Nilssen Aurora Omsorg AS
Informasjonstjenester og grafikk Medieovervåkingstjenester Kontrakt 01.05.2025 Gustav Try INFOMEDIA NORGE AS
Informasjonstjenester og grafikk Film- og videoproduksjon - Leidar Parallell rammeavtale 12.05.2025 Hanne Rygh Holter Leidar Norway AS
Informasjonstjenester og grafikk Film- og videoproduksjon - Vjus Parallell rammeavtale 11.05.2025 Hanne Rygh Holter VJUS AS
Informasjonstjenester og grafikk Film- og videoproduksjon - Wemake Film Parallell rammeavtale 10.05.2025 Hanne Rygh Holter Wemake Film AS
Eiendom Driftsteknikertjenester til Nasjonal Ankomstsenter Kontrakt 01.06.2025 Sven Kristian Nissen ISS Facility Services as (Hovedenhet)
IKT ETL-verktøy Vedlikeholdsavtale 15.06.2025 Hanne Norevik twoday Analytics AS
IKT ETL-verktøy - SSA-K Kontrakt 15.06.2025 Hanne Norevik twoday Analytics AS
Mottaksdrift Toten ordinære asylmottak med avdeling for enslige mindreårige - basis - Link AS - RKIØ Avropskontrakt 30.06.2024 Tone Sjåheim Link AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester for Landinfo Kontrakt 01.08.2025 Toyne Vikerheim 4Service Eir Renhold AS
IKT KGV og KAV Kontrakt 03.08.2024 Erik Rye Petersen Mercell Norge AS
Eiendom Vaktmestertjenester til Vestleieren i Finnmark Kontrakt 31.12.2024 Anders Sørum Ravnestad Bygg & Maskintjenester AS
Mottaksdrift Kirkenes asylmottak - Hero Norge AS Avropskontrakt 01.12.2027 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Helse- og omsorgstjenester DNA-analyser Rammeavtale 24.10.2025 Øyvind Høin Dynamic Code AB
IKT Chatbot Driftsavtale 31.12.2024 Erik Rye Petersen Kindly AS
Mottaksdrift Særskilt pleie- og omsorgsløsning - Ecura Bo og Habilitering AS Avropskontrakt 31.12.2027 Oscar Nilssen Ecura Bo og Habilitering AS
Mottaksdrift Litlabø asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 01.03.2028 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Konsulenttjenester og FoU Sikkerhetskurs Rammeavtale 24.01.2025 Ronald Andre Barø Aeger Group AS
Mottaksdrift Steinkjer ordinære asylmottak med integreringsfunksjon - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 01.05.2028 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Indre Østland - Engerdal kommune Parallell rammeavtale 10.03.2025 Tone Sjåheim Engerdal Kommune
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Midt-Norge - Hero Norge AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Hero Norge AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Sør - Sana Mottaksdrift AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Thor Lund SANA MOTTAKSDRIFT AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Vest - Hero Norge AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Vest - Link AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Oscar Nilssen Link AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Vest - Ostra Consult AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Oscar Nilssen Ostra Consult AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Vest - Sana Mottaksdrift AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Oscar Nilssen SANA MOTTAKSDRIFT AS
Konsulenttjenester og FoU Innkjøpsfaglig bistand Rammeavtale 16.03.2025 Ane Torkildsen Nytrøen HRP AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Midt Norge - Link AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Birgitte Hopstad Link AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Midt-Norge - Ostra Consult AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Birgitte Hopstad Ostra Consult AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Midt Norge - Sana Mottaksdrift AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Birgitte Hopstad SANA MOTTAKSDRIFT AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Sør - Kristiansand kommune Parallell rammeavtale 10.03.2025 Thor Lund KRISTIANSAND KOMMUNE
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Sør - Ostra Consult AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Thor Lund Ostra Consult AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Sør - Hero Norge AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Thor Lund Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Sør - Link AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Thor Lund Link AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Indre Østland - Hero Norge AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Tone Sjåheim Hero Norge AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Indre Østland - Link AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Tone Sjåheim Link AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Indre Østland - Ostra Consult AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Tone Sjåheim Ostra Consult AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Link AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Ylva Bugge-Nilsson Link AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Nord-Norsk Mottakssenter AS Parallell rammeavtale 10.02.2025 Ylva Bugge-Nilsson Nord-Norsk Mottakssenter AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Nesna kommune Parallell rammeavtale 10.02.2025 Ylva Bugge-Nilsson Nesna Kommune
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Kvæfjord Eiendom AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Ylva Bugge-Nilsson KVÆFJORD EIENDOM AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Ostra Consult AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Ylva Bugge-Nilsson Ostra Consult AS
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Nord - Sana Mottaksdrift AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Ylva Bugge-Nilsson SANA MOTTAKSDRIFT AS
Konsulenttjenester og FoU Dialoggrupper om vold Rammeavtale 25.03.2025 Kari Nina Billingstad Lindekleiv MARIUS PEERSEN
Mottaksdrift Heimly asylmottak for enslige mindreårige - Aurora Omsorg - Region Nord Kontrakt 20.08.2024 Ylva Bugge-Nilsson Aurora Omsorg AS
Mottaksdrift Øya asylmottak for enslige mindreårige - Bankplassen AS - Region Nord Kontrakt 20.08.2024 Ylva Bugge-Nilsson BANKPLASSEN AS
Eiendom Nød- og ledelys ved Nasjonalt Ankomstsenter Vedlikeholdsavtale 26.04.2025 Sven Kristian Nissen Storm Elektro Moss AS
Mottaksdrift Porsgrunn (Vallemyrene) asylmottak for enslige mindreårige - basis - Stiftelsen Sana - RKS Avropskontrakt 01.07.2028 Gitte Elisabeth Aasen Stiftelsen Sana
Mottaksdrift Sjøvegan asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 01.07.2028 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
IKT IKT konsulentbistand Parallell rammeavtale 21.06.2024 Hanne Norevik Multiple
Konsulenttjenester og FoU Juridiske tjenester Rammeavtale 04.07.2025 Ane Torkildsen Nytrøen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
IKT KVU og kvalitetssikring konsulentbistand Rammeavtale 01.08.2024 Hanne Norevik Promis AS
IKT IT-arkitekturfaglig bistand Parallell rammeavtale 16.08.2024 Hanne Norevik Multiple
IKT Tjenester til Microsoft 365 Rammeavtale 30.08.2024 Hanne Norevik Puzzlepart AS
IKT Informasjonssikkerhet konsulentbistand Rammeavtale 30.08.2024 Hanne Norevik BDO AS (Hovedenhet)
Mottaksdrift Bragenes ordinære asylmottak med tilrettelagt avdeling - Stiftelsen Blå Kors Drammen - Region Indre Østland Kontrakt 09.09.2024 Birgitte Hopstad STIFTELSEN BLÅ KORS DRAMMEN
IKT Lisenser, lisensvedlikehold, skytjenester og rådgivning Rammeavtale 14.09.2025 Ole Johnny Skoglund Crayon AS
Mottaksdrift Vestlandsheimen midlertidige asylmottak med tilrettelagt avdeling - Hero Norge AS - RKV Kontrakt 22.09.2024 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Rondeslottet ordinære asylmottak - nivå 2 - Ostra Consult AS - RKIØ Avropskontrakt 16.10.2025 Tone Sjåheim Ostra Consult AS
Mottaksdrift Sunndal ordinære asylmottak - nivå 2 - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 14.10.2025 Anne Lise Aastad Hero Norge AS
Mottaksdrift Hå ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 14.10.2025 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Kvæfjord ordinære asylmottak - Nivå 2 - Kvæfjord Eiendom AS - RKN Avropskontrakt 30.09.2025 Ylva Bugge-Nilsson KVÆFJORD EIENDOM AS
Mottaksdrift Søre Sunnmøre ordinære asylmottak - Nivå 2 - Link AS - RKM Avropskontrakt 16.10.2025 Anne Lise Aastad Link AS
Mottaksdrift Stord ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 16.10.2025 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Kongsvinger ordinære asylmottak - Nivå 2 - Sana Mottaksdrift AS - RKIØ Avropskontrakt 30.09.2025 Tone Sjåheim SANA MOTTAKSDRIFT AS
Kontor og administrasjon Gavekort Rammeavtale Toyne Vikerheim Universal Presentkort AS
Mottaksdrift Nesna ordinære asylmottak - Nivå 2 - Nesna kommune - RKN Avropskontrakt 16.10.2025 Ylva Bugge-Nilsson Nesna Kommune
Mottaksdrift Hovelsåsen ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKIØ Avropskontrakt 16.10.2025 Tone Sjåheim Hero Norge AS
Mottaksdrift Storslett ordinære asylmottak - nivå 2 - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 16.10.2025 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Mottaksdrift Vang ordinære asylmottak - nivå 2 - Hero Norge AS - RKIØ Avropskontrakt 16.10.2025 Tone Sjåheim Hero Norge AS
Mottaksdrift Lista ordinære asylmottak - nivå 2 - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 16.10.2025 Thor Lund Hero Norge AS
Mottaksdrift Solsiden ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 16.10.2025 Thor Lund Hero Norge AS
Mottaksdrift Porsgrunn asylmottak - nivå 2 - Sana Mottaksdrift AS - RKS Avropskontrakt 16.10.2025 Thor Lund SANA MOTTAKSDRIFT AS
Mottaksdrift Kristiansand ordinære asylmottak - Nivå 2 - Kristiansand kommune - RKS Avropskontrakt 16.10.2025 Thor Lund KRISTIANSAND KOMMUNE
Mottaksdrift Engerdal ordinære asylmottak - Nivå 2 - Engerdal kommune - RKIØ Avropskontrakt 16.10.2025 Tone Sjåheim Engerdal Kommune
Mottaksdrift Mottaksdrift nivå 2 - Region Indre Østland - Sana Mottaksdrift AS Parallell rammeavtale 10.03.2025 Tone Sjåheim SANA MOTTAKSDRIFT AS
IKT Avvikssystem Kontrakt 05.10.2024 Erik Rye Petersen Compilo AS
Konsulenttjenester og FoU Arbeidsplasskonsept (ABW) Rammeavtale 17.11.2024 Irene Brønlund Opseth AVEC AS
Konsulenttjenester og FoU Økonomiske analyser Parallell rammeavtale 16.12.2024 Trude Sveen Multiple
Informasjonstjenester og grafikk Klarspråkstjenester Rammeavtale 21.12.2024 Ingeborg Grimsmo NTB Arkitekst AS
Informasjonstjenester og grafikk Fotoarkiv Kontrakt 23.12.2026 Ingeborg Grimsmo Imageshop AS
Helse- og omsorgstjenester Legemidler, vaksiner og apotekvarer Rammeavtale 04.07.2025 Toyne Vikerheim Norsk Medisinaldepot AS
Eiendom Leiekontrakt for Landinfo Leieavtale 01.06.2031 Toyne Vikerheim FREDRIK SELMERS VEI 6 AS
Eiendom Leiekontrakt for Regionkontor Vest Leieavtale 15.09.2024 Toyne Vikerheim BERGEN STORSENTER AS
Informasjonstjenester og grafikk Informasjons- og rådgivningstjenester for au pairer og vertsfamilier Kontrakt 01.03.2025 Ida Monteverde Haakonsen Caritas Norge
Eiendom Service ventilasjonsanlegg sputumrom Vedlikeholdsavtale Christer Andreassen Bryn Byggklima AS
Mottaksdrift Ørmen transittmottak - Sana mottaksdrift AS - ATE Kontrakt 30.04.2028 Nina Garby SANA MOTTAKSDRIFT AS
Informasjonstjenester og grafikk Lovdata Kontrakt Anna Elise Hjertvik Stiftelsen Lovdata
Eiendom Frysecontainere til Nasjonal Ankomstsenter Leieavtale Sven Kristian Nissen UNITEAM PROJECT AS
IKT Sak- og arkivsystem Vedlikeholdsavtale Hanne Norevik TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet)
Helse- og omsorgstjenester Tuberkuloseundersøkelser ved Nasjonalt Ankomstsenter Kontrakt Sven Kristian Nissen Sykehuset Østfold HF
IKT SuperOffice Vedlikeholdsavtale 30.09.2024 Hanne Norevik SuperOffice Norge AS
IKT Blaze Advisor BRMS Vedlikeholdsavtale Hanne Norevik Decisive AS
IKT AD Manager Vedlikeholdsavtale 31.12.2024 Hanne Norevik Amesto TechHouse AS
IKT WebCruiter Vedlikeholdsavtale Hanne Norevik Talentech AS
Mottaksdrift Hå asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 15.05.2029 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Øvrebø asylmottak for enslige mindreårige - basis - Stiftelsen Sana - RKS Avropskontrakt 02.05.2029 Gitte Elisabeth Aasen Multiple
Mottaksdrift Notodden ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 01.05.2026 Thor Lund Hero Norge AS
Mottaksdrift Stavanger ordinære asylmottak - nivå 2 - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 01.05.2026 Oscar Nilssen Hero Norge AS
Mottaksdrift Lyngdal asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 02.05.2029 Gitte Elisabeth Aasen Hero Norge AS
Mottaksdrift Lista asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 15.05.2029 Gitte Elisabeth Aasen Hero Norge AS
Mottaksdrift Rjukan asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKS Avropskontrakt 15.05.2029 Gitte Elisabeth Aasen Hero Norge AS
Mottaksdrift Hammerfest asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 15.05.2029 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Mottaksdrift Namsos ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 01.05.2026 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Fauske asylmottak for enslige mindreårige - basis - Nord-norsk Mottakssenter AS - RKN Avropskontrakt 02.05.2029 Ylva Bugge-Nilsson Nord-Norsk Mottakssenter AS
Mottaksdrift Fosnavåg asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 15.05.2029 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Sunndal asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 02.05.2029 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Tambartun asylmottak for enslige mindreårige - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 02.05.2029 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Alta ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 01.05.2026 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Mottaksdrift Lødingen ordinære asylmottak - Nivå 2 - Hero Norge AS - RKN Avropskontrakt 01.05.2026 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Eiendom Lagerhold og logistikk for utstyr til den nasjonale flyktningberedskap Kontrakt Bala Venkatasamy Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB)
Eiendom Avfallstømming Nasjonalt Ankomstsenter Kontrakt 29.03.2027 Sven Kristian Nissen Retura Østfold as
IKT Rekrutteringsbistand for IT-fagstillinger Rammeavtale 05.04.2025 Hanne Norevik Academic Work Norway as
Eiendom Leiekontrakt for Regionkontor Nord Leieavtale 30.11.2024 Toyne Vikerheim SLEGGESVINGEN 15 AS
Informasjonstjenester og grafikk Abonnementsavtale for New York Times Kontrakt Anna Elise Hjertvik The New York Times Company
Eiendom Leiekontrakt for Valle View Kontrakt 31.12.2030 Toyne Vikerheim VALLE VIEW AS
IKT Strategisk rådgivning Kontrakt 01.10.2024 Erik Rye Petersen Gartner Norge AS
IKT Formidling og kjøp av IT-konsulenttjenester Rammeavtale 21.04.2025 Erik Rye Petersen emagine AS
IKT Text Control Kontrakt Hanne Norevik Text Control GmbH
IKT ComponentSource Kontrakt Hanne Norevik ComponentSource
Helse- og omsorgstjenester Sakkyndig helseuttalelse Kontrakt Øyvind Høin Oslo Universitetssykehus HF (hovedenhet)
IKT RIPE Network Coordination Centre Kontrakt Hanne Norevik Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
IKT Landinfo.no Driftsavtale Hanne Norevik CoreTrek AS
IKT Akana License Verification Kontrakt 20.06.2024 Hanne Norevik Akana Inc.
Konsulenttjenester og FoU FoU: Ukraina-prosjekt II Oppdragsavtale 31.07.2024 Stina Schulstock Holth Fafo Institutt For Arbeidslivs- og Velferdsforskning
IKT Drift av UDIs systemer og tilhørende infrastruktur Driftsavtale 30.04.2025 Ole Johnny Skoglund Sopra Steria AS (hovedenhet)
IKT Qlik Avropskontrakt Hanne Norevik TWODAY AS
IKT Oracle Kontrakt Ole Johnny Skoglund Oracle Norge AS
IKT Inventarregister Kontrakt Hanne Norevik House of Control AS
IKT Learning Management System Kontrakt Hanne Norevik Task Alliance AS
IKT UiPath Kontrakt Erik Rye Petersen UiPath Inc.
IKT Skjemaløsning Vedlikeholdsavtale Hanne Norevik Compose To Go AS
Informasjonstjenester og grafikk Gyldendal Rettsdata Kontrakt Anna Elise Hjertvik Gyldendal Norsk Forlag AS
IKT Prosessmotor Kontrakt 31.01.2030 Ole Johnny Skoglund Camunda Services GmbH
IKT Nordic Connect (DublinNet) Kontrakt Ole Johnny Skoglund Telenor Norge AS (hovedenhet)
Informasjonstjenester og grafikk Abonnementstjenester for Landinfo Kontrakt Anna Elise Hjertvik PRENAX AB
IKT QuestBack Kontrakt Hanne Norevik Questback AS
IKT Lønns- og regnskapstjenester Statlig fellesavtale Hanne Norevik Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Kontor og administrasjon Uteleiematter til Valle View Leieavtale Toyne Vikerheim Stil Tekstilservice AS
Kontor og administrasjon Makulering Kontrakt Toyne Vikerheim NG Secure AS
Reiser og transport Samarbeidsavtale med The International Organization for Migration (IOM) Kontrakt Knut Holm INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Kontor og administrasjon Eurocard reisekonto Kontrakt Ståle Wehus Eurocard, Filial av Eurocard AB- Enhet er slettet
Helse- og omsorgstjenester Kompensasjon for nødvendige helsetjenester ved Nasjonal Ankomstsenter Kontrakt Borghild Fløtre Råde Kommune
Helse- og omsorgstjenester Kompensasjon for merkostnader for kommunale tjenesteytelser ved Nasjonalt Ankomstsenter Kontrakt Borghild Fløtre Råde Kommune
IKT Aksesspunkt Statlig fellesavtale Erik Rye Petersen Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
IKT SMS Gateway Kontrakt Hanne Norevik LINK Mobility AS
IKT PC-utstyr Statlig fellesavtale 27.09.2025 Ole Johnny Skoglund Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Helse- og omsorgstjenester Nasjonal fagansvar for biologiske aldersvurderinger Kontrakt Øyvind Høin Oslo Universitetssykehus HF
Eiendom Avfallhåndtering til Vestleiren i Finnmark Kontrakt Anders Sørum Ravnestad MASTERNES GJENVINNING AS
IKT Ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr Statlig fellesavtale 15.02.2025 Ole Johnny Skoglund Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Reiser og transport Hotellovernatting i Norge Statlig fellesavtale 16.01.2025 Ståle Wehus Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Reiser og transport Flyreiser Statlig fellesavtale 13.06.2025 Ståle Wehus Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
IKT Mobile enheter Statlig fellesavtale 03.09.2025 Ole Johnny Skoglund Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Kontor og administrasjon Forbruksmateriell Statlig fellesavtale 01.03.2025 Toyne Vikerheim Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Reiser og transport Reisebyråtjenester Statlig fellesavtale 12.06.2025 Ståle Wehus Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Kontor og administrasjon Posttjenester Rammeavtale 28.01.2026 Toyne Vikerheim ISS Facility Services AS
Eiendom Leiekontrakt for Vestleiren i Finnmark Leieavtale 31.12.2024 Sven Kristian Nissen Avinor AS
Eiendom Alarmtilknytning mellom Vestleiren og 110-sentralen i Finnmark Kontrakt Anders Sørum Ravnestad Nye Hammerfest kommune
Eiendom Fiberlinje til Vestleiren i Finnmark Kontrakt Anders Sørum Ravnestad VARANGER KRAFTFIBER AS
IKT Service Management system Kontrakt 01.10.2027 Hanne Norevik Manag-E Nordic AS
Eiendom Leiekontrakt for Nasjonal Ankomstsenter Leieavtale 31.12.2034 Sven Kristian Nissen JONSTEN RÅDE AS
Eiendom Mobile brakker Rammeavtale Sven Kristian Nissen SØRBY UTLEIE AS
Informasjonstjenester og grafikk Veiledningstjeneste for nyankomne asylsøkere (informasjonsprogram) Kontrakt 31.05.2027 Gunhild Bigset Caritas Norge
Helse- og omsorgstjenester Billedtaking og vurdering av tannmodningsstadium fra røntgenbilder Rammeavtale 31.05.2025 Iris Hadziosmanovic ADB Oslo Private Tannlegevakt AS
Mottaksdrift Mysebu transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere - Ostra Consult AS - ATE Kontrakt 30.09.2027 Nina Garby Ostra Consult AS
Eiendom Leiekontrakt for Regionkontor Indre Østland Leieavtale 31.01.2034 Toyne Vikerheim STORGATA 10 AS
Reiser og transport Flymeglertjenester Rammeavtale 27.11.2025 Merethe Bjørkli AS Aircontact
Eiendom Leiekontrakt for Regionkontor Midt Norge Leieavtale 31.12.2033 Toyne Vikerheim Sluppenvegen 23 AS
Eiendom Leiekontrakt for Regionkontor Sør Leieavtale 31.12.2033 Toyne Vikerheim QUADRUM BYGG A AS
Mottaksdrift Fauske ordinære asylmottak (Mottaksdrift Nor AS) - RKN Kontrakt 31.07.2026 Ylva Bugge-Nilsson Mottaksdrift Nor AS
Mottaksdrift Snorre ordinære asylmottak Skien (JES Eiendom AS) - RKS Kontrakt 09.08.2026 Thor Lund Jes Eiendom AS
Mottaksdrift Vensmoen ordinære asylmottak (Mottaksdrift Nor AS) - RKN Kontrakt 14.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson Mottaksdrift Nor AS
Mottaksdrift Sulitjelma ordinære asylmottak (Corvita Care AS) - region nord Kontrakt 22.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson CORVITA CARE AS
Mottaksdrift Hurdal ordinære asylmottak (Corvita Care AS) - RKIØ Kontrakt 22.08.2026 Nina Garby CORVITA CARE AS
Mottaksdrift Ormseter Hamar ordinære asylmottak (Corvita Care AS) - RKIØ Kontrakt 20.08.2026 Tone Sjåheim CORVITA CARE AS
Mottaksdrift Oscarsgaten ordinære asylmottak (Oscarsgaten 29 AS) - region nord Kontrakt 14.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson OSCARSGATEN 29 AS
Mottaksdrift Kvitnes ordinære asylmottak (Hero Norge AS) - region nord Kontrakt 30.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson Hero Norge AS
Mottaksdrift Indre Østfold ordinære asylmottak (Ostra Consult AS) - region indre øst Kontrakt 30.08.2026 Tone Sjåheim Ostra Consult AS
Mottaksdrift Dovregubben ordinære asylmottak (Ostra Consult AS) - region indre øst Kontrakt 28.08.2026 Tone Sjåheim Ostra Consult AS
Mottaksdrift Rygge ordinære asylmottak - Roomtorent AS - RKIØ Kontrakt 30.08.2026 Nina Garby ROOMTORENT AS
Mottaksdrift Kasper ordinære asylmottak - Link AS - RKIØ Kontrakt 30.08.2026 Nina Garby Link AS
Mottaksdrift Framnes Jeløy ordinære asylmottak (Frelsesarmeen) - region indre øst Kontrakt 30.08.2026 Tone Sjåheim Frelsesarmeen
Mottaksdrift Hof ordinære asylmottak (Ostra Consult AS) - region sør Kontrakt 28.08.2026 Thor Lund Ostra Consult AS
Mottaksdrift Kvinesdal ordinære asylmottak (Link AS) - region sør Kontrakt 30.08.2026 Thor Lund Link AS
Mottaksdrift Horten ordinære asylmottak (Apartments AS) - region sør Kontrakt 20.08.2026 Thor Lund APARTMENTS AS
Mottaksdrift Færder ordinære asylmottak (Apartments AS) - region sør Kontrakt 20.08.3026 Thor Lund APARTMENTS AS
Mottaksdrift Snåsa ordinære asylmottak (Hero Norge AS) - RKM Kontrakt 31.08.2026 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Bømlo ordinære asylmottak (Sana Mottaksdrift AS) - region vest Kontrakt 30.08.2026 Oscar Nilssen Multiple
Mottaksdrift Vegårdshei ordinære asylmottak (Sana Mottaksdrift 2 AS) - region sør Kontrakt 31.08.2026 Thor Lund Multiple
Mottaksdrift Skien ordinære asylmottak (Sana Mottaksdrift 2 AS) - region sør Kontrakt 30.08.2026 Thor Lund Multiple
Mottaksdrift Tønsberg ordinære asylmottak (Sana Mottaksdrift AS) - region sør Kontrakt 30.08.2026 Thor Lund SANA MOTTAKSDRIFT AS
Mottaksdrift Heim ordinære asylmottak (Sana Mottaksdrift AS) - region midt Kontrakt 30.08.2026 Birgitte Hopstad SANA MOTTAKSDRIFT AS
Mottaksdrift Holmestrand ordinære asylmottak (Apartments AS) - region sør Kontrakt 20.08.2026 Thor Lund APARTMENTS AS
Mottaksdrift Renskaug ordinære asylmottak (Corvita Care AS) - region indre øst Kontrakt 27.08.2026 Tone Sjåheim CORVITA CARE AS
Mottaksdrift Tverlandet ordinære asylmottak (Nord-Norsk Mottaksdrift AS) RKN Kontrakt 30.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson Nord-Norsk Mottakssenter AS
Mottaksdrift Hareid ordinære asylmottak (Hareid kommune) - region midt Kontrakt 30.08.2026 Birgitte Hopstad Hareid Kommune
Mottaksdrift Målselv ordinære asylmottak (Mottak Nord AS) - region nord Kontrakt 29.08.2026 Ylva Bugge-Nilsson MOTTAK NORD AS
IKT Utvikling og vedlikehold av systemløsninger for utlendingsforvaltningen Kontrakt 09.10.2028 Erik Rye Petersen Multiple
Eiendom Service lekeplass Nasjonalt Ankomstsenter Vedlikeholdsavtale Sven Kristian Nissen Norplay AS
Mottaksdrift Bergen akuttinnkvartering - nivå 3 - Calmar Eiendom - RKV Avropskontrakt 29.06.2024 Oscar Nilssen CALMAR EIENDOM 3 AS
Mottaksdrift Bodø akuttinnkvartering - nivå 3 - Mottaksdrift NOR - RKN Avropskontrakt 01.07.2024 Ylva Bugge-Nilsson Mottaksdrift Nor AS
Mottaksdrift Voss akuttinnkvartering - nivå 3 - Sana Mottaksdrift - RKV Avropskontrakt 01.07.2024 Oscar Nilssen SANA MOTTAKSDRIFT AS
IKT IT-kurs Rammeavtale 25.10.2025 Hanne Norevik SG Partner AS
Helse- og omsorgstjenester Barnepass i forbindelse med asylintervjuer Rammeavtale 31.10.2024 Iris Hadziosmanovic Tian Helse AS
Mottaksdrift Birkenåsen akuttinnkvartering - nivå 3 - Savalen Drift AS - RKIØ Avropskontrakt 06.07.2024 Tone Sjåheim SAVALEN DRIFT AS
Mottaksdrift Savalen Kro akuttinnkvartering - nivå 3 - Savalen drift AS - RKIØ Avropskontrakt 06.07.2024 Tone Sjåheim SAVALEN DRIFT AS
Mottaksdrift Hallingen Høyfjellshotell og Hovda akuttinnkvartering - nivå 3 - PTH as - RKIØ Avropskontrakt 06.07.2024 Tone Sjåheim PTH AS
Mottaksdrift Torpo akuttinnkvartering - nivå 3 - Amdo AS - RKIØ Avropskontrakt 06.07.2024 Tone Sjåheim AMDO AS
Mottaksdrift Valdres akuttinnkvartering - nivå 3 - Amdo AS - RKIØ Avropskontrakt 06.07.2024 Tone Sjåheim AMDO AS
Konsulenttjenester og FoU Evaluering av midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT) Kontrakt 28.06.2024 Berit Gravdahl Proba AS
Reiser og transport Migrant grant recource centre in Iraq Kontrakt 31.12.2024 Knut Holm International Centre for Migration Policy Development
Mottaksdrift Vikhammer ordinære asylmottak - basis - Hero Norge AS - RKM Avropskontrakt 07.01.2030 Birgitte Hopstad Hero Norge AS
Mottaksdrift Radøytunet ordinære asylmottak - basis - Hero Norge AS - RKV Avropskontrakt 07.01.2030 Oscar Nilssen Hero Norge AS
IKT Kontakt- og kundeoppfølgingssystem Kontrakt 24.11.2027 Erik Rye Petersen LeadDesk Solutions AS
Mottaksdrift Akuttinnkvartering nivå 3 - ideelle organisasjoner -driftsorganisasjon Parallell rammeavtale 24.11.2026 Gitte Elisabeth Aasen Multiple
Kontor og administrasjon Blomster og potteplanter Rammeavtale 05.02.2026 Toyne Vikerheim Interflora-Norge SA
Kontor og administrasjon Renholdstjenester regionkontor Midt-Norge Kontrakt 13.02.2027 Toyne Vikerheim 4Service Eir Renhold AS
Kontor og administrasjon Renholdstjenester regionkontor Sør Kontrakt 13.02.2027 Toyne Vikerheim 4Service Eir Renhold AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen