Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Tenders

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
LV-3001 Jelgava
Lettland
Org number: 90000041898

Title Department Closing date
(LLU 2020/106/AK) Šķidruma hromatogrāfa sistēmas iegāde LLU PTF Ķīmijas katedrai zinātniskās darbības nodrošināšanai; (47 000 Eur) 03.11.2020
Šķidruma hromatogrāfa sistēmas iegāde LLU PTF Ķīmijas katedrai zinātniskās darbības nodrošināšanai 03.11.2020
Dažādu analīžu veikšana LLU Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām (papildināts) 09.11.2020
(LLU 2020/120/ak) Mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 29.10.2020
Laboratorijas iekārtu iegāde LLU PTF Pārtikas tehnoloģijas katedras zinātniskās darbības nodrošināšanai (papildināts) 16.11.2020
(LLU 2020/123/mi) Piekļuves sistēmas modernizācija LLU objektos 29.10.2020
Laboratorijas iekārtu iegāde LLU PTF Pārtikas tehnoloģijas katedras zinātniskās darbības nodrošināšanai 16.11.2020
Infūzijas šķīdumu un Nātrija hialuronāta (Natrii hyaluronas) piegāde LLU VMF un Veterinārās klīnikas vajadzībām 16.11.2020
Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta vajadzībām 17.11.2020
(LLU 2020/122/mi) Liftu tehniskā apkope un avāriju apkalpošana LLU objektos 02.11.2020
(LLU 2020/128/mi) Iepakošanas materiālu piegāde LLU vajadzībām vaučera Nr. VP-V-2020/20, līguma Nr. 3.2.2.-9/11, TEPV81 ietvaros 02.11.2020
(LLU 2020/129/mi) Siltumnīcas ūdens sistēmas Ecosoft iekārtas funkcionālās darbības pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem AAZI vajadzībām 03.11.2020
(LLU 2020/26-B/STEM) LLU VMF "A"korpusa vides pieejamības nodrošināšanas un auditoriju A-100, A-300, B-100 vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi ERAF projekta Nr.8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 12.11.2020
(LLU 2020/125/mi) Jaunu autotransporta rezerves daļu piegāde LLU vajadzībām 02.11.2020
Dažādu analīžu veikšana LLU Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām 09.11.2020
Dažādu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju noteikšana pārtikas produktos LLU PTF vajadzībām 09.11.2020
(LLU 2020/130/mi) Agromežsaimniecības sistēmas, kas sastāv no ātraudzīgu kokaugu stādījuma, zālaugu sējuma un meliorācijas grāvjiem piegulošo buferjoslu apstādījumiem, ierīkošana un uzturēšana projektā LIFE OrgBalt 03.11.2020
(LLU 2020/131/mi) Demo teritoriju nodrošināšana, ierīkošana un uzturēšana projekta LIFE OrgBalt izpildes nodrošināšanai 05.11.2020
(LLU 2020/127/mi) Aprīkojums augsnes un lopbarības paraugu noņemšanai LAD16 projekta vajadzībām 10.11.2020
(LLU 2020/134/mi) Divfantūras perfokašu adāmmašīnas piegāde ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 09.11.2020

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen