Raseinių rajono savivaldybės administracija - Tenders

Raseinių rajono savivaldybės administracija
V.Kudirkos g.5
LT-60150 Raseiniai
Litauen
Org number: 288740810
Company description
Raseinių Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Raseinių Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji Pirkimai


Title Department Closing date
Diagnostikos reagentų ir priemonių pirkimas 12.03.2024

Title Department Published
Pašto ir kurjerių paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 30.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA rangos darbų techninės priežiūros… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 1.500,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių techninio projekto… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 2.900,00 Eur 22.03.2018
Kanceliarinių prekių pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 15.000,00 Eur 22.03.2018
Kitos transporto paslaugos (moksleivių vežimas, keleivių vežimas miestiniais ir priemiestiniais maršrutais) pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 751.000,00 Eur 22.03.2018
Straipsnių paruošimo, spausdinimo paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 100.000,00 Eur 22.03.2018
Raseinių m.Žemaičių g. rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 315.400,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato - Sporto salės, Vilniaus g. 11A, Raseiniai, kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas, rekonstruojant Raseinių m. stoties prieigas, darbų pirkimas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)“ rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 26.07.2018
Projekto „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ techninės priežiūros paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 4.000,00 Eur 22.03.2018
Pėsčiųjų ir dviračių takų statybos Raseinių m., Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse techninio darbo projekto eksper… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 2.500,00 Eur 22.03.2018
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 430.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams" gars… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 162.500,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams" scen… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 82.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato - Sporto salės, Vilniaus g. 11A, Raseiniai, kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 207.700,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ Šaltinio progimnazijos vidaus patalpų kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 15.11.2018
Projekto „Šiluvos miestelio (Raseinių r. sav., Žaiginio g. dalyje) viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas, nesudėtingų statinių statyba“ supaprastinto projekto parengimo paslaugų pirkimas; 3 884EUR 21.01.2019
Projekto „Kaulakių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas (gatvės asfaltavimas) kapitalinis remontas“ supaprastinto projekto parengimo paslaugų pirkimas; 2 562EUR 21.01.2019
Raseinių rajono Šiluvos k.v. melioracijos projektų, Girkalnio k.v. melioracijos projekto Nr. 6T melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių rekonstrukcijos darbai su projektavimo paslauga; 158 388EUR 21.01.2019
Komunalinių atliekų surinkimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugos; 2 200 000EUR 21.01.2019
Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas; 19 008EUR 21.01.2019
Raseinių m. Turgaus g., II dalies rekonstravimo darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas; 8 264EUR 21.01.2019
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrengimo rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; 1 488EUR 21.01.2019
Raseinių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių, aikščių, parkų ir teritorijų išorinio elektros apšvietimo tinklų eksploatacijos (priežiūros, patikrinimo, remonto) paslaugų pirkimas; 371 900EUR 21.01.2019
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrangos ir DGASA konteinerių pirkimas; 399 467EUR 21.01.2019
Projekto „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ rangos darbų pirkimas; 444 628,10EUR; K1 01.02.2019
Viduklės sen. Viduklės mstl. Gėlių g. (10VD16) dalies kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 8 264 eur); K3 02.07.2019
Projekto „Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas“rangos darbų pirkimas; (Vertė: 206 611 eur); K3 23.07.2019
Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas; 8 264,46EUR 21.01.2019
Pagojukų sen., Skirmantiškės k., Miško g. (6S3) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 6 611 eur); K3 02.07.2019
Judriojo telefono ryšio paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 10.000,00 Eur 22.03.2018
Raseinių m., Vilniaus g. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 12.000,00 Eur 22.03.2018
Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 15.000,00 Eur 22.03.2018
Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio objektų priežiūra seniūnijose (kapinių priežiūra, medžių genėjimas, gėlynų priežiūra ir kt) , Ketvirtis: K1, Kiekis: 1.100.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ įrangos pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 483.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams" apšv… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 196.600,00 Eur 22.03.2018
Raseinių m. Algirdo g. rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 363.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Transporto paskirties pastato (un.nr. 7299-7004-0010) Raseinių r. sav., Šienlaukio glž. s. paskirties keitimas pritaikant gyvūnų globos nama… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 233.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 538.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 434.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas  (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V.Grybo ir Algirdo g.)“ prekyvietės atnauji… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.310.400,00 Eur 22.03.2018
Viduklės mstl. Žaliosios g.(10VD25) kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; (1 652 Eur); K4 2023 17.07.2023
Kalnujų sen. Palendrių k. Piliakalnio g. (4PL1) dalies kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra; (1 652 Eur); K3 2023 17.07.2023
Kalnujų sen. Palendrių k. Sūpuoklių g. (4PL3) dalies kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra; (1 239 Eur); K3 2023 17.07.2023
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrengimo rangos da… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 5.700,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Šiluvos miestelio (Raseinių r. sav., Žaiginio g. dalyje) viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas, nesudėtingų statinių statyba" sup. p… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 880,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ ekspertizės paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 150,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA techninio projekto ekspertzės p… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 750,00 Eur 22.03.2018
Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas, rekonstruojant Raseinių m. stoties prieigas, darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 272.200,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio (Raseinių r. sav., Paliepių sen., Papelkių k.) įrengimas“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 207.500,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Šiluvos miestelio (Raseinių r. sav., Žaiginio g. dalyje) viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas, nesudėtingų statinių statyba" sup. pr…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA rangos darbų techninės priežiūros p…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V.Grybo ir Algirdo g.)“ prekyvietės atnaujin…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ Šaltinio progimnazijos vidaus patalpų kapitalinio remonto rangos darbų techninė priežiūra; 1 570EUR 21.01.2019
Popieriniai raštinės reikmenys ir kiti gaminiai; (Vertė: 9 090 eur); K2;K3;K4 03.04.2019
Projekto „Girkalnio žydų senųjų kapinių (Dvarėliškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.) tvoros statybos darbai“ bendrosios ekspertizės paslaugos pirkimas; (Vertė: 1 239 eur); K2 03.04.2019
Nemakščių sen. Nemakščių mstl. Lakštingalų g. (5N8) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 14 049 eur); K3 02.07.2019
Melioracijos statinių gedimų remonto darbai; (22 314 Eur); K3 2023 17.07.2023
Kalnujų sen. Palendrių k. Sūpuoklių g. (4PL3) dalies kapitalinio remonto darbai; (50 991 Eur); K3 2023 17.07.2023
Viduklės mstl. Žaliosios g.(10VD25) kapitalinio remonto darbai; (133 685 Eur); K4 2023 17.07.2023
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA techninio projekto ekspertzės pasla…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto "Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams" scen…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V.Grybo ir Algirdo g.)“ prekyvietės atnaujin…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 12.10.2018
Projekto „Betygalos miestelio viešosios infrastruktūros įrengimas Vytauto gatvėje“ supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas; 380EUR 21.01.2019
Projekto „Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V.Grybo ir Algirdo g.)“ prekyvietės atnaujinimo darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas; 9 835EUR 21.01.2019
Nuotraukų rėmai; 413,22EUR 21.01.2019
Raseinių r. Norgėlų ir Girkalnio kadastro vietovių melioracijos griovių ir Šaltuonos up. esančių melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai su projektavimo paslauga; (Vertė: 177 355 eur); K2 10.05.2019
Projekto „Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas“ techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas; (Vertė: 2 066 eur); K2 23.05.2019
Raseinių m. Laukų gatvės (11R39) dalies kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 14 049 eur); K3 02.07.2019
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)“ baldų pirkimas; (Vertė: 44 933 eur); K3 22.08.2019
Projektavimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1,00 vnt 16.06.2017
Projekto „Kaulakių kaimo (Ateities g., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.) viešosios infrastruktūros sutvarkymas kapitalinis remontas" sup. pr. bendr. … , Ketvirtis: K4, Kiekis: 280,00 Eur 22.03.2018
Raseinių m., Vilniaus g. rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.800.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Kęstučio apygardos aukų memorialinio paminklo statyba ir teritorijos sutvarkymas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 302.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Pėsčiųjų ir dviračių takų statybos Raseinių m., Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse" rangos darbų pirkima… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 210.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrengimo darbų pi… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 711.000,00 Eur 22.03.2018
Projekto "Purvės parko viešosios infrastruktūros jrengimas Ariogaloje Raseinių r. sav." rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 402.600,00 Eur 22.03.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ įrangos pirkimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrengimo rangos dar…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Kaulakių kaimo (Ateities g., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.) viešosios infrastruktūros sutvarkymas kapitalinis remontas" sup. pr. bendr. ek…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių techninio projekto …, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Projekto "Bendras Lietuvos – Lenkijos viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo, turizmo ir rekreacijos poreikiams I-etapas" ekspertizės paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 2.000,00 Eur 22.03.2018
Šienavimo paslaugos pirkimas (kultūros paveldo objektų priežiūra) , Ketvirtis: K2, Kiekis: 105.000,00 Eur 22.03.2018
Raseinių m. Aguonų g. rekonstravimo darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 31.05.2018
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirk…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Lengvųjų automobilių pirkimas lizingu, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 31.10.2018
Kitos transporto paslaugos (moksleivių vežimas specialaus tipo autobusų maršrutais) pirkimas; 2 024 793EUR 21.01.2019
Projekto „Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ prezidento Jono Žemaičio gimnazijos kapitalinio remonto rangos darbų techninė priežiūra; 1 074EUR 21.01.2019
Pašto ir kurjerių paslaugų pirkimas; 125 620EUR 21.01.2019
Raseinių rajono Kalnujų ir Girkalnio kadastro vietovių Kalnupio up. dalies baseino griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai su projektavimo paslauga.; 238 289EUR 21.01.2019
Pėsčiųjų-dviračių tako ir stovyklavietės prie Dubysos upės Ariogalos m., Raseinių r. sav. statybos projekto parengimo paslauga; (8 264 Eur); K4 2023 17.07.2023
Kalnujų sen. Palendrių k. Piliakalnio g. (4PL1) dalies kapitalinio remonto darbai; (156 198 Eur); K3 2023 17.07.2023
Projekto „Ikimokiklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)“ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; 1 603EUR 21.01.2019
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas; 620EUR 21.01.2019
Kilimėlių nuoma; (Vertė: 1 239 eur); K2;K3;K4 03.04.2019
Šiluvos sen. Katauskiu k., Dubysos g. (9K1) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 14 049 eur); K3 02.07.2019
Projekto „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ rangos darbų II etapo pirkimas; (Vertė: 287 603 eur); K3 02.07.2019
Elektros pirkimas; (Vertė: 8 264 eur); K3 02.07.2019
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ DGASA įrengimo rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; 1 256EUR 21.01.2019
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ konteinerių aikštelių techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas; 2 397EUR 21.01.2019
Kitos transporto paslaugos (keleivių vežimas miestiniais ir priemiestiniais maršrutais) pirkimas; 2 024 793EUR 21.01.2019
Valymo-higienos prekės (tualetinis popierius, vienkartiniai rankšluosčiai ir pan.); (Vertė: 1 652 eur); K2;K3;K4 03.04.2019
Raseinių r. Norgėlų ir Girkalnio kadastro vietovių melioracijos griovių ir Šaltuonos up. juose esančių melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai su projektavimo paslauga; (Vertė: 172 033 eur); K2 23.05.2019
Kalnujų sen. Kalnujų mstl. Dovainavos g. (4K4) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; (Vertė: 14 049 eur); K3 02.07.2019

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen