Norsk Helsenett SF - Tender

Norsk Helsenett SF
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norwegen
Org number: 994598759

Title Department Closing date
Administrative konsulenttjenester 04.11.2025
IKT konsulenttjenester 17.02.2025
DPS - Rekrutteringstjenester 06.04.2026
DPS - Flyttetjenester 30.04.2026
Dynamisk innkjøpsordning for Vikartjenester 24.09.2026
DPS - Publiseringsløsninger Content Management Systems (CMS) 20.01.2033
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av lisenser 28.02.2033
Renholdsavtale for Statens helsetilsyn i Oslo 09.08.2024
Anskaffelse av konsulentbistand til Veileder for relasjonskontrakter 26.06.2024
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 01.07.2024
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 24.06.2024
Systemstøtte for beregning av personskadeerstatning 24.06.2024
Systemstøtte for beregning av personskadeerstatning - [konkurransefase] 12.08.2024
24/00754 Kjøle- og frysetransport for legemidler - FHI 02.08.2024
Kvalifisering: Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF 01.07.2024
Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF - tilbudsfase 13.09.2024
24/00860 Rammeavtale på bistand mva. fordelingsnøkler, og statlig økonomistyring - FHI 05.09.2024
Kvalifikasjonsfase Kartløsning i bygg- St. Olavs hospital og NTNU 02.08.2024
Dialogfase Kartløsning i bygg- St.Olavs hospital og NTNU 13.09.2024
System for styringsinformasjon (prekvalifisering) 12.08.2024
System for styringsinformasjon (tilbud) 16.09.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
4.4.4 Lisenser Støtteverktøy Avtale med Lisenspartner (LSP) for Microsoft lisenser Rammeavtale 11.06.2025 Terje Haarberg Crayon AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen