Anskaffelse av flyttetjenester

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
26.03.2019 09:02 (GMT+01:00)
29.03.2019 12:00 (GMT+01:00)
25.03.2019 12:00 (GMT+01:00)
27.03.2019 12:00 (GMT+01:00)
No

Buyer

Mattilsynet Mattilsynet
Dag August Buer Dag August Buer
Postboks 454
Postboks 454

8401 SORTLAND
Norwegen
985399077

Closing date has passed.

Short description

Denne konkurransen gjelder innleie av konsulentbistand for planlegging og gjennomføring flytting for ca 10 – 15 av Mattilsynets kontorsteder de nærmeste 3 årene.
Tilbudet skal inkludere personell for henholdsvis prosjektledelse og operativ gjennomføring - samt nødvendig transportbiler og flyttemateriell. Oppgi i tilbudet om det er egne eller innleid personell, jf. Konkurransegrunnlaget pkt. 5.3, nr. 2 og 3.
Videre kan det være behov for bidrag til montering nye møbler/utstyr og avhending av løsøre. Kontorstedene er spredt over hele landet og er av ulike størrelse. De fleste kontorene har fra 10 – 20 ansatte. Det største kontoret har 130 ansatte og det minste her har 4 ansatte.

Bakgrunn for planlagte relokaliseringer, er at nåværende husleiekontrakter går ut. Mattilsynet vil gjennomføre anbudskonkurranser på anskaffelse nye kontorlokaler via et pågående prosjekt som har navnet «Fremtidens arbeidsplass». Det legges opp til mer moderne og likt design for alle lokalene.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen