Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

No results
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Konsulent og rådgivningstjenester Johan Brentsens vei fortau. Regulering og prosjektering Kontrakt 01.01.2023 Hanne Grov Lekven AFRY Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 01.06.2025 Ståle Otto Hopland URBAN SOLUTIONS AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av mobile gang-og sykkeltellere, ny utlysning Kontrakt 11.09.2022 Ståle Otto Hopland Amparo Solutions AS
Anlegg (entreprise) NOR 075-2019. Konkurranse Arna bydelspark - Seimsmyrane. Våtmarkspark og kastfelt. Anleggsentreprise. Kontrakt 31.12.2021 Gry Herdlevær Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Konkurranse, Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 31.07.2022 Gry Herdlevær Arkitektgruppen Cubus A/S
Konsulent og rådgivningstjenester M-002-2020. Oppgradering av kollektivholdeplasser. Byggeleder. Kontrakt 31.12.2021 Hanne Grov Lekven ARTEC AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 002-2021, konkurranse, Litleåsvegen - Sykkeltiltak Kontrakt 31.12.2022 Hanne Grov Lekven Norconsult AS (Hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 01.07.2023 Håkon M. K. Skagen Hyre AS
NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 Kontrakt 03.08.2022 Diana Snibsøer Jans Hageservice AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 22.06.2023 Diana Snibsøer SAS ELEKTROSERVICE AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 01.07.2023 Gry Herdlevær SKARV TECHNOLOGIES AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 009-2021, konkurranse, Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida, prosjektering Kontrakt 31.12.2022 Hanne Grov Lekven Haugen VVA AS
FOR 019-2021 Supplerende miljøundersøkelser Grønneviken Kontrakt 01.01.2023 Diana Snibsøer Cowi AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 01.10.2024 Diana Snibsøer GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 28.09.2022 Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 023-2021 Undersøkelse om effekten av bildeling i Bergen Kontrakt 31.05.2022 Håkon M. K. Skagen Transportøkonomisk Institutt Stiftelsen NSFS
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 31.03.2025 Gry Herdlevær Anleggsgartner Svein Boasson AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 013-2021, Sykkelvennlig tilrettelegging - Nymark (øst) Kontrakt 17.12.2021 Håkon M. K. Skagen Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester M 012-2021, Kronstadhøyden - Sykkeltiltak forprosjekt Kontrakt 17.12.2021 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 044-2021 Kartleggingsstatus for natur og naturtyper i Bergen kommune Kontrakt 14.03.2022 Kjetil Møklebust Miljøfaglig Utredning AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Visuell profil – områdesatsing Store Lungegårdsvann Kontrakt 04.02.2022 Diana Snibsøer Haltenbanken Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 052-2021 Trepleie og julebelysning 2021-2024 Kontrakt 31.03.2024 Diana Snibsøer AnleggsgartnerMester Wikholm AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 15.11.2023 Diana Snibsøer Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 062-2021 Etablering av grunnvannsbrønner og rengjøring av eksisterende brønner i Kollevågen Kontrakt 31.01.2022 Natalia Staren Vestnorsk Brunnboring AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass Kontrakt 31.03.2022 Diana Snibsøer Asplan Viak AS (Bergen)

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen