Utredning om allmenne kulturtidsskift i Norge og betydningen av Norsk kulturråds støtteordninger

Информация о тендерe

02 - Voluntary contract notice
25.11.2016 9:56 (GMT+01:00)
17.01.2017 12:00 (GMT+01:00)
Нет

Информация о покупателе

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Норвегия
971527412

Closing date has passed.

Информация о тендере

Norsk kulturråd ønsker å styrke kunnskapen om tidsskriftfeltet gjennom en utredning som undersøker tidsskriftenes rolle og funksjon i samtidens kulturelle offentlighet, kartlegger og analyserer tilstand og endringstendenser i tidsskriftfeltet og drøfter betydningen av Kulturrådets innsats på området.

Oppdraget har en økonomisk ramme på kr 472.000 eks. mva. Utredningen ønskes ferdigstilt innen 1. juni 2017, men en utvidelse av innleveringsfrist kan vurderes hvis det er overbevisende grunner til dette.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedlagte kravspesifikasjon.

Закупочная документация

Название Объем
Konkurransegrunnlag 715 KB
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon 633 KB
Vedlegg 2 FOU kontraktsmal 36 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00