BIOFOS A/S - Закупки

BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K
Дания
Регистрационный номер: 25601920
Описание организации

 

BIOFOS A/S er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som er ejet direkte eller indirekte af 15 kommuner i hovedstadsområdet. BIOFOS renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. BIOFOS A/S ejer en række pumpestationer og regnvandsbassiner i hovedstadsområdet. Derudover drifter BIOFOS A/S et renseanlæg i Dragør. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.



Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00