Kjøp av Research og analysetjenester - AS Vinmonopolet

Информация о тендерe

Award of a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union
19.06.2013 9:47 (GMT+02:00)

Информация о покупателе

AS Vinmonopolet AS Vinmonopolet
Bård Einar Heggelund Bård Einar Heggelund
Akersgaten 51, Postboks 6953 St. Olavs plass
0130 Oslo
Норвегия

Assignment text

Vinmonopolet har til intensjon å inngå avtale med Gartner Norge AS for levering av tjenester for leverandøruavhengig research, analyse og rådgivning.

Konkrete krav til tjenestene er

1.Leverandørens analyser skal være basert på:

- Anerkjente analysemodeller for teknologiutvikling, modenhet og utbredelse,

- Anerkjente analysemodeller for rangering og posisjonering av leverandører innen ulike markeder og teknologiområder, og

- Veldefinerte og anerkjente research-prosesser

- Leverandørs metoder skal være basert på:

Anerkjente og veldefinerte metoder med basis i beste praksis for klassiske utfordringer innen IT og organiseringen av IT:

- IT-strategi

- Sourcing

- Styring av IT (IS Governance)

- Porteføljestyring

- Virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture)

- Organisering av IT

- Applikasjonsmodernisering

- IT kostnadsoptimalisering

2. Medlemsbaserte tjenester:

Leverandør skal kunne tilby medlemsbasert avtale med fast pris på de ulike tjenestene og med veldefinerte leveranser som:

- Rollebaserte portaler

- Fri tilgang til analytikere innenfor programmet

- Fri tilgang til analyser, metodikker, maler og verktøy som inngår i de ulike programmene og tilgjengelig på internett gjennom dedikerte portaler

- Tilby analyser både på strategisk nivå inklusive referanse-arkitekturer så vel som konkrét, taktisk rådgivning om implementering

3. Rollebaserte programmer:

Leverandør skal kunne tilby:

- Dedikert portal med relevant innhold for den enkelte rolle

- Analyser, metoder og verktøy som adresserer problemstillinger man møter i de ulike rollene

- Enkelt å konfigurere portal for egne behov (eks. Mine Leverandører, Mitt Bibliotek, Mine Analytikere, Mine Nøkkelinitiativ)

- Nettverksmulighet med andre medlemmer som har tilsvarende tjeneste eller rolle

4. Program for IT-ledere og IT-organisasjonen:

- Minst ett av programmene som tilbys må adressere toppledelsen innen IT (CIO)

- Minst ett av programmene som tilbys må adressere IT-organisasjonens ledere forøvrig

- Coaching av både strategisk og taktisk karakter etter fast mønster og ved behov for IT toppleder og for utvalgte IT-ledelsesroller

- Minst to nettverksmøter årlig med andre IT-ledere fra retail-området, med utgangspunkt i Norge, Norden og internasjonalt for øvrig

- Mulighet for team-basert leveranse for IT-ledelsen og IT-organisasjonen forøvrig

- Støtte IT-organisasjonen i å oppnå virksomhetens målsetninger gjennom effektiv bruk av teknologi

5. Leverandør skal kunne dekke alle aspekter av IT-industrien som inkluderer:

- Rådgivning til sluttbrukerorganisasjoner (”Brukere av teknologi” – ikke leverandører) basert på intervjuer, analyser og daglig kontakt med andre, tilsvarende organisasjoner for bla. å utarbeide beste praksis innen ulike områder i anvendelse av teknologi i organisasjonene

- Overvåking av aktørene (leverandørene) i ulike teknologimarkeder ved bla. ved rangering av leverandører innen et gitt marked, vurdering av leverandørenes egen utvikling basert på anerkjent metodikk

- Overvåking av teknologi med trender for bruk, analyser av effekten teknologien kan ha på de ulike delene av samfunnet, analyser av de ulike fasene en teknologi gjennomgår fra idé til den kommersielt tilgjengelig i markedet og i daglig bruk i organisasjoner

- Overvåking av markedet med markedsanalyser som inkluderer statistikk over markedsandeler, prognoser og markedstrender. Analysene skal være av både kvalitativ og kvantitativ karakter.

- Bredt utbud av fagkonferanser, seminarer og Symposia både i Norge og internasjonalt

6. Rådgivningstjenester

- Leverandør skal tilby rådgivningstjenester i tett tilknytning til og basert på tilgang til samme research- og analysemateriale som tilbys gjennom abonnementstjenestene.

- Rådgivningstjenestene skal kunne leveres innen fagområdene:

•IT-strategi

•Sourcing

•Styring av IT (IS Governance)

•Porteføljestyring,

•Virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture),

•Organisering av IT

•Applikasjonsmodernisering

•IT kostnadsoptimaliseringKontraktstildeling
Tittel: Kjøp av Research og analysetjenester - AS Vinmonopolet
Dato for kontraktstildeling: 30-06-2013
Antall mottatte tilbud: 1
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Gartner Norge AS, Postboks 2482,Solli, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00