Sakkyndige leger og tannleger for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 2024

Информация о тендерe

Contract notice
eForm 20 Contract notice — light regime
Open procedure
06.02.2024 10:47 (GMT+01:00)
11.03.2024 12:00 (GMT+01:00)
04.03.2024 23:59 (GMT+01:00)

Информация о покупателе

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Lene Sævik Lene Sævik
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Норвегия
994598759

Closing date has passed.

Информация о тендере

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behov for å anskaffe flere leger og tannleger, hovedsakelig på spesialistnivå, til å utrede og vurdere helsefaglige forhold i erstatningssaker og gi saksbehandlerne og ledelsen faglige råd innenfor følgende delkontrakter/fagområder:

1.Barne- og ungdomspsykiatri 2.Bryst- og endokrinkirurgi 3.Infeksjonssykdommer 4.Lungesykdommer 5.Nevrologi 6.Psykiatri 7.Radiologi 8.Rus- og avhengighetsmedisin 9.Urologi 10.Allmennmedisin 11.Blodsykdommer 12.Fødselshjelp og kvinnesykdommer 13.Maxillofacial kirurgi 14.Nyresykdommer 15.Ortopedisk kirurgi 16.Allmennodontologi (ikke spesialistnivå) 17.Endodonti 18.Kjeveortopedi 19.Oral kirurgi og oral medisin.

Det er viktig at tilbyder setter seg nøye inn i vedlagte konkurransedokumenter før inngivelse av tilbud.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Delkontrakt 1 Barne- og ungdomspsykiatri Принято решение о победителе
Delkontrakt 2 Bryst- og endokrinkirurgi Принято решение о победителе
Delkontrakt 3 Infeksjonssykdommer Опубликованный
Delkontrakt 4 Lungesykdommer Опубликованный
Delkontrakt 5 Nevrologi Опубликованный
Delkontrakt 6 Psykiatri Принято решение о победителе
Delkontrakt 7 Radiologi Опубликованный
Delkontrakt 8 Rus- og avhengighetsmedisin Принято решение о победителе
Delkontrakt 9 Urologi Принято решение о победителе
Delkontrakt 10 Allmennmedisin Принято решение о победителе
Delkontrakt 11 Blodsykdommer Опубликованный
Delkontrakt 12 Fødselshjelp og kvinnesykdommer Опубликованный
Delkontrakt 13 Maxillofacial kirurgi Опубликованный
Delkontrakt 14 Nyresykdommer Принято решение о победителе
Delkontrakt 15 Ortopedisk kirurgi Опубликованный
Delkontrakt 16 Allmennodontologi Принято решение о победителе
Delkontrakt 17 Endodonti Опубликованный
Delkontrakt 18 Kjeveortopedi Опубликованный
Delkontrakt 19 Oral kirurgi og oral medisin Опубликованный

Закупочная документация

Название Объем
Konkurransebestemmelser.pdf 217 KB
Vedlegg 1 Krav til sakkyndig og tjenesteleveransen.pdf 133 KB
Vedlegg 2 Avtale om sakkyndigtjenester.pdf 94 KB
Vedlegg 3 Tilbudsbrev.docx 34 KB
Vedlegg 4 Oversikt over arbeidspraksis, referanser og erfaring.docx 33 KB
Vedlegg 5 Skjema for taushetserklæring.docx 36 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00