D0480 Sanddalsringen utleiebolig, totalentreprise

Информация о тендерe

Запланированые закупки
15.11.2023 0:00 (GMT+01:00)
08.06.2022 9:41 (GMT+02:00)

Информация о покупателе

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Норвегия
964338531

Информация о тендере

Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

  • Byggetid: ca 24 mnd
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
  • Størrelse: 12 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca 1500 m².

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00